Aanbevolen, 2022

Editor'S Choice

Wijzig de standaardmarges gebruikt in nieuwe Word-documenten

Als u dezelfde marges gebruikt in de meeste van uw Word-documenten, kunt u standaardmarges instellen die eenmaal worden gebruikt voor elk nieuw Word-document dat u maakt. In dit bericht ziet u hoe u uw standaardmarges instelt voor Word 2003, 2007, 2010, 2013 en 2016.

Word 2007 tot Word 2016

De procedure voor het instellen van de standaardmarges in Word 2007 via Word 2016 is hetzelfde, met uitzondering van esthetische ontwerpwijzigingen door de jaren heen. Als u de standaardmarges wilt instellen, klikt u op het tabblad Pagina-indeling .

Klik op de knop Marges en selecteer Aangepaste marges in het vervolgkeuzemenu.

Het dialoogvenster Pagina-instelling wordt weergegeven. Zorg ervoor dat het tabblad Marges actief is. Voer de marges in die u wilt gebruiken als standaardmarges in de invoervakken Boven, Onder, Links en Rechts in het gedeelte Marges . Klik op de knop Standaard .

OPMERKING: In Word 2010 en later wordt de knop Standaard ingesteld als Standaard .

Er verschijnt een bevestigingsvenster om ervoor te zorgen dat u de standaardinstellingen voor Pagina-instelling wilt wijzigen. Klik op Ja om uw wijzigingen te accepteren.

OPMERKING: Wanneer u op Ja klikt in het bevestigingsdialoogvenster, is het dialoogvenster Pagina-instelling ook gesloten.

Als u de marges tijdelijk wilt wijzigen in andere waarden dan de standaardwaarden voor een specifiek document in Word, klikt u op het tabblad Pagina-indeling en selecteert u een set vooraf gedefinieerde margewaarden in het vervolgkeuzemenu.

U kunt ook Aangepaste marges selecteren in het vervolgkeuzemenu op de knop Marges en de gewenste aangepaste waarden invoeren in het gedeelte Marges van het dialoogvenster Pagina-instelling . Klik op OK om de verschillende waarden te accepteren, in plaats van op de knop Standaard (of Als standaard instellen ) te klikken.

Word 2003

Als u standaardmarges in Word 2003 wilt instellen, selecteert u Pagina-instelling in het menu Bestand .

Het dialoogvenster Pagina-instelling wordt weergegeven. U kunt uw eigen marges invoeren en vervolgens op de knop Standaard klikken. Al het andere is hetzelfde als hierboven weergegeven. Genieten!

Top