Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Meeteenheden wijzigen in Microsoft Word

Microsoft Word gebruikt standaard inches als maateenheid in dialoogvensters en op de liniaal. U kunt meeteenheden wijzigen in centimeters, picas, punten of millimeters. In dit bericht ziet u hoe u deze instelling kunt wijzigen in Word 2016 en eerder.

Wijzig meeteenheden in Word

Als u de standaardmaateenheden in Word wilt wijzigen, klikt u op Bestand en vervolgens op Opties .

Als u Word 2010 of eerder gebruikt, klikt u op de knop Office en klikt u onderaan op de knop Woordopties.

Het dialoogvenster Word-opties verschijnt. Klik op Geavanceerd in het linkerdeelvenster.

Blader omlaag naar het gedeelte Weergave . Selecteer een maateenheid in de vervolgkeuzelijst Maateenheden tonen in eenheden . Klik op OK .

De meeteenheid is nu anders, zoals hieronder weergegeven in het gedeelte Inspringing van het dialoogvenster Alinea .

Wijzig meeteenheden in Word 2003 en eerder

De procedure voor het wijzigen van de maateenheden in Word 2003 en eerdere versies is iets anders.

Selecteer om te beginnen Opties in het menu Tools .

Klik op het tabblad Algemeen en selecteer een maateenheid in de vervolgkeuzelijst Maateenheden . Klik op OK .

Ook hier is de maateenheid anders, zoals hieronder weergegeven in het gedeelte Inspringing van het dialoogvenster Alinea .

De maateenheden kunnen aanpassen die in Word worden gebruikt, is handig als u werkt aan een document dat aangepaste marges moet hebben in een specifieke maateenheid anders dan inches. Genieten!

Top