Aanbevolen, 2024

Editor'S Choice

Verschil tussen nauwkeurigheid en precisie

Voor een leek zijn nauwkeurigheid en precisie synoniemen, maar voor een persoon die betrokken is bij het meten, brengen deze twee verschillende betekenissen over. Hoewel nauwkeurigheid 'de staat van correct zijn' is, is precisie 'de staat van exact zijn', mensen interpreteren de twee termen vaak verkeerd.

Nauwkeurigheid symboliseert de mate van conformiteit, terwijl Precision de mate van reproduceerbaarheid aangeeft.

Op het moment van het meten, worden deze twee altijd in aanmerking genomen, vanwege hun groot belang in de verschillende gebieden, zoals wetenschap, statistiek, onderzoek en engineering. Laten we dus een blik werpen op het verschil tussen nauwkeurigheid en precisie.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingNauwkeurigheidprecisie
BetekenisNauwkeurigheid verwijst naar het niveau van overeenstemming tussen de werkelijke meting en de absolute meting.Precisie impliceert het niveau van variatie dat ligt in de waarden van verschillende metingen van dezelfde factor.
vertegenwoordigtHoe dicht resultaat is het eens met de standaardwaarde?Hoe nauwkeurig zijn de resultaten met elkaar eens?
MateMate van conformiteitMate van reproduceerbaarheid
FactorEnkele factorMeerdere factoren
Mate vanStatistische biasStatistische variabiliteit
Bezorgd overSystematische foutWillekeurige fout

Definitie van nauwkeurigheid

Met de term 'nauwkeurigheid' bedoelen we de mate van overeenstemming met de standaardmeting, dwz in hoeverre de werkelijke meting dicht bij de standaardmeting ligt, dwz in de roos. Het meet de juistheid en de nabijheid van het resultaat op hetzelfde moment door het te vergelijken met de absolute waarde.

Daarom, hoe dichter de meting, hoe hoger het nauwkeurigheidsniveau. Het hangt vooral af van de weg; gegevens worden verzameld.

Definitie van precisie

Precisie vertegenwoordigt de uniformiteit of herhaalbaarheid van de metingen. Het is de graad van uitmuntendheid, in de uitvoering van een operatie of de technieken die worden gebruikt om de resultaten te verkrijgen. Het meet de mate waarin de resultaten dicht bij elkaar liggen, dat wil zeggen wanneer de metingen samen worden geclusterd.

Hoe hoger het precisieniveau, hoe minder de variatie tussen de metingen. Bijvoorbeeld: Precisie is wanneer dezelfde plek wordt geraakt, opnieuw en opnieuw, wat niet noodzakelijk de juiste plek is.

Belangrijkste verschillen tussen nauwkeurigheid en precisie

Het verschil tussen nauwkeurigheid en precisie kan duidelijk worden getrokken om de volgende redenen:

  1. Het niveau van overeenstemming tussen de werkelijke meting en de absolute meting wordt nauwkeurigheid genoemd. Het niveau van variatie dat in de waarden van verschillende metingen van dezelfde factor ligt, wordt als precisie genoemd
  2. Nauwkeurigheid vertegenwoordigt de nabijheid van de meting met de werkelijke meting. Aan de andere kant toont precisie de nabijheid van een individuele meting met die van de andere.
  3. Nauwkeurigheid is de mate van conformiteit, dwz de mate waarin de meting correct is vergeleken met de absolute waarde. Aan de andere kant is precisie de mate van reproduceerbaarheid, wat de consistentie van de metingen verklaart.
  4. De nauwkeurigheid is gebaseerd op één enkele factor, terwijl precisie op meer dan één factor is gebaseerd.
  5. Nauwkeurigheid is een maatstaf voor statistische bias terwijl precisie de maat is voor statistische variabiliteit.
  6. Nauwkeurigheid richt zich op systematische fouten, dat wil zeggen de fouten veroorzaakt door het probleem in het instrument. Daartegenover staat precisie bij willekeurige fouten, die periodiek voorkomen zonder een herkenbaar patroon.

Conclusie

Dus, als de eigenlijke meting hoog in nauwkeurigheid en precisie is, zou het resultaat vrij van fouten zijn. Als de werkelijke meting nauwkeurig maar onnauwkeurig is, is het resultaat niet in overeenstemming met de verwachte meting. Als het werkelijke resultaat nauwkeurig maar onnauwkeurig is, zijn er enorme variaties in de metingen. En tot slot, als de werkelijke meting niet nauwkeurig en niet precies is, zou het resultaat tegelijkertijd de juistheid en exactheid missen.

Top