Aanbevolen, 2024

Editor'S Choice

Verschil tussen merkidentiteit en merkbeeld

De term branding verwijst naar het proces om de producten en services uit te rusten met merkmacht, om een ​​scheidingslijn te creëren tussen het product van het bedrijf en andere producten op de markt. In deze context worden de termen merkidentiteit en merkimago vrij vaak naast elkaar geplaatst. Ze zijn echter anders. Terwijl een merkidentiteit is hoe de merkeigenaar zijn merk definieert, bepaalt het merkimago hoe de uiteindelijke consument het merk waarneemt.

Met andere woorden, de merkidentiteit kan het logo, de slogan of slogan zijn, stijl en toon terwijl merkimago de basisindruk kan zijn, het geloof van de bestaande en potentiële klant ten aanzien van het merk. Het artikel dat aan u wordt gepresenteerd verklaart het verschil tussen merkidentiteit en merkimago.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingMerkidentiteitMerkafbeelding
BetekenisMerkidentiteit is niets anders dan de manier waarop het bedrijf wil dat de doelgroep het merk waarneemt.Merkimago verwijst naar de manier waarop de klanten het merk daadwerkelijk waarnemen.
NatuurActiefPassief
InclusiefZichtbare elementen van een merk.Zowel visuele elementen als merkassociaties.
Duidt opDe realiteit van FirmPerceptie van consumenten
Hangt af vanHoe presenteert het bedrijf zichzelf?Wat zijn de ervaringen van klanten met het merk?
Focussen opTerugkijkenVooruit kijken

Definitie van merkidentiteit

Merkidentiteit, zoals de naam al doet vermoeden, is de manier waarop het bedrijf zichzelf presenteert aan de klanten en wil dat het door de mensen wordt waargenomen. Met andere woorden, het is het gezicht van het bedrijf dat de waarden, persoonlijkheid en ideeën van het bedrijf weerspiegelt. Het bestaat uit functies, kenmerken, kwaliteit, prestaties, services en ondersteuningsfaciliteiten die het bezit.

Merkidentiteit is het resultaat van de collectieve inspanning van de organisatie en het management om een ​​eminent product met verschillende kenmerken te creëren. Het bepaalt de manier waarop de organisatie wil dat het wordt herkend door de doelgroep in de markt.

Voor dit doel helpen de marketing- en marketingstrategieën en -technieken veel aan de organisatie bij het communiceren van de identiteit aan de mensen. Het gaat om merkvisie, positionering, persoonlijkheid, relaties, etc. Het gaat allemaal om de intellectuele en operationele verbindingen met het merk, om bekendheid en differentiatie aan het merk te geven.

Definitie van merkafbeelding

We definiëren de term 'merkimago' als de perceptie van de klanten (bestaande en toekomstige) over het merk. Het omvat de verzameling overtuigingen, ideeën en indrukken van klanten die uit verschillende bronnen over het merk zijn verzameld. In fijnere termen, het verklaart de manier waarop de klant denkt over een merk en het gevoel dat het uitstraalt wanneer de consument zijn naam hoort.

Merkimago is geen eendaagse aangelegenheid, maar wordt in de loop van de tijd ontwikkeld, hetzij door promotiecampagnes, hetzij door directe klantinteractie met het betrokken merk. Het is alles en nog wat van invloed is op de perceptie van een klant van het merk.

De klanten creëren een verbinding met het merk, volgens hun ervaringen en interactie met de producten die door dat merk worden aangeboden. Op basis van deze verbindingen wordt een beeld ontwikkeld dat positief of negatief kan zijn, afhankelijk van de huidige marktpositie van het merk.

Belangrijkste verschillen tussen merkidentiteit en merkbeeld

Het verschil tussen merkidentiteit en merkimago wordt hieronder in punten besproken:

  1. Merkidentiteit is een totaal van alle merkcomponenten die door het bedrijf zijn gemaakt met als doel een correct imago van het bedrijf in de ogen van de consument weer te geven. Aan de andere kant vertegenwoordigt het merkimago de complete indruk van het product of merk in de geest van de consument, rekening houdend met alle bronnen.
  2. Hoewel het creëren van een merkidentiteit de actieve deelname van het bedrijf vereist, is het imago van het merk een passief ding, dat wordt gecreëerd door echte ervaring door het te consumeren.
  3. Merkidentiteit dekt alle zichtbare elementen van het merk, zoals het logo, de naam, de kleur, het ontwerpsymbool, enzovoort. Tegenover, een merkimago omvat zowel visuele elementen zoals het logo, slogan, kleur, design en merkassociaties zoals kwaliteit, betrouwbaarheid etc.
  4. Merkidentiteit vertegenwoordigt de realiteit van het bedrijf, dwz zijn visie, missie, kernwaarden en doelstellingen, terwijl merkimago de perceptie van de consument over het merk laat zien.
  5. Merkidentiteit hangt af van hoe het bedrijf zich presenteert tegenover zijn doelgroepen? Integendeel, het imago van het merk is gebaseerd op de interactie en ervaringen van de klant met het merk.
  6. Bij merkidentiteit draait het allemaal om terugblikken, met als doel het te verbeteren. Het merkimago daarentegen concentreert zich op het verheugen op het verbeteren van de consumentenervaringen met het merk.

Conclusie

In een notendop is merkidentiteit niets anders dan de manier waarop een merk zichzelf presenteert aan de doelgroep. Integendeel, merkimago is de manier waarop bestaande en potentiële klanten een bepaald merk waarnemen en er verbinding mee maken.

Top