Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Verschil tussen hedging en speculatie

Het futurecontract wordt voornamelijk gebruikt door hedgers, speculanten en arbiters, die een cruciale rol in de markt spelen. In deze context plaatsen mensen vaak de termen afdekking en speculatie naast elkaar omdat ze verband houden met de onverwachte prijsbewegingen, maar ze verschillen op een aantal gronden. Hedging wordt door de hedgers uitgevoerd om zichzelf tegen het risico te beschermen of om het risico van de veranderingen in de prijs van de onderliggende grondstof te verminderen.

Integendeel, speculanten voeren speculaties uit, in een poging winst te maken met de veranderingen in het verschil tussen de toekomstige prijs en de spotprijs, omdat ze gokken op hun verschil. Vandaar dat het risico opzettelijk wordt genomen om winst te maken.

In dit artikel vindt u mogelijk alle belangrijke verschillen tussen hedging en speculatie, dus lees deze.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkinghedgingSpeculatie
BetekenisHet voorkomen van een investering tegen onvoorziene prijsveranderingen staat bekend als hedging.Speculatie is een proces waarbij de belegger betrokken is bij het verhandelen van financiële activa met een aanzienlijk risico, in de hoop winst te maken.
Wat is het?Een middel om prijsrisico te beheersen.Het is afhankelijk van de risicofactor, in afwachting van het krijgen van rendement.
BetrektBescherming tegen prijswijzigingen.Risico oplopen om winst te maken met prijswijzigingen.
Operators zijnRisicoaversieRisico liefhebbers

Definitie van hedging

Met de term hedging bedoelen we een techniek om het prijsrisico te beheren. Het wordt gebruikt om de kans op substantieel verlies of winst als gevolg van koersschommelingen van de onderliggende waarde (dwz een grondstof of financieel instrument), geleden door een belegger, te minimaliseren of weg te nemen. Dit is alleen mogelijk door tegengestelde posities op twee verschillende markten aan te houden om het risico van verlies te compenseren. Daarom, als er een verlies / winst in de kaspositie is vanwege de prijsschommelingen, kan deze worden gecompenseerd door de bewegingen in de prijzen van een futurespositie.

Definitie van speculatie

De term speculatie verwijst naar het proces van kopen en verkopen van een actief met een aanzienlijk risico, in de hoop goede returns te genereren met een verwachte verandering in het prijsniveau.

In een poging grote winsten te maken, zoeken speculanten naar een kans om te profiteren van schommelingen in de prijs van het financiële actief. Het actief kan bestaan ​​uit aandelen, obligaties, grondstoffen, valuta's, derivaten en andere verhandelbare items. Ze handelen niet willekeurig in willekeurige beleggingen, maar nemen berekend en geanalyseerd risico. Het risico kan ertoe leiden dat het initiële verlies in een futures-contract verloren gaat of dat het in beloningen kan resulteren.

Belangrijkste verschillen tussen hedging en speculatie

Het verschil tussen hedging en speculatie kan duidelijk worden getrokken op de volgende gronden:

  1. Hedging is het voorkomen van een investering tegen onvoorziene prijsveranderingen. Het proces waarin de speculanten handelen in een onderliggend actief van het hoog-risicocomponent om winst te maken, staat bekend als speculatie.
  2. Hedging is een middel om risico's te beheersen of te elimineren. Omgekeerd is speculatie afhankelijk van risico, in de hoop goede rendementen te behalen.
  3. Hedging biedt bescherming tegen ongewenste prijsschommelingen. Aan de andere kant brengt speculatie het risico met zich mee om winst uit prijsveranderingen te genereren.
  4. Hedgers zijn risicomijdend en verzekeren hun investering door middel van hedging. Speculanten zijn risicominnaars, die opzettelijk risico's nemen en een cruciale rol spelen bij het verschaffen van liquiditeit in de markt.

Conclusie

Eenvoudig gezegd is hedging een manier om te beschermen, zoals in het geval van een futures-contract. Het betekent om de investering te beveiligen tegen de onvoorziene prijsdaling in de nabije toekomst. Het voorkomt dat de belegger risico loopt, maar minimaliseert ook de kansen op mogelijke winst.

In speculatie zoeken de speculanten altijd naar een kans, waar de kansen op winst relatief hoog zijn, samen met een aanzienlijk risico van verlies van de initiële uitgave. Ze spelen een uiterst belangrijke rol bij het stabiliseren van de financiële markt op een manier dat wanneer een normale belegger vermijdt om deel te nemen aan een risicovollere financiële transactie, speculanten ervoor gaan. Zo helpen ze bij het handhaven van de liquiditeit in de economie.

Top