Aanbevolen, 2021

Editor'S Choice

Verschil tussen prijs, kosten en waarde

Prijs kan worden begrepen als het geld of het te betalen bedrag, om iets te krijgen. Kostprijs is het bedrag dat wordt gemaakt in de productie van goederen, dat wil zeggen dat het de geldwaarde is van de middelen die nodig zijn om iets te produceren. Omgekeerd, waarde impliceert het nut van de waarde van de commodity of service voor een individu.

Een markt is een plaats waar miljoenen producten en diensten te koop worden aangeboden aan het publiek, die van verschillende grootte, vorm, kleur, aard, werking en vele andere aspecten zijn. Het eerste dat bij ons opkomt, is dat wanneer we een product gaan kopen, wat is de prijs van het product of de service? Hoeveel kost het? Wat is de waarde voor ons? Er zijn kleine en subtiele verschillen tussen prijs, kosten en waarde, wat belangrijk is om te leren. Laten we eens kijken.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingPrijsKostenWaarde
BetekenisPrijs is het bedrag dat betaald is voor het verkrijgen van een product of dienst.Kosten is het bedrag dat wordt gemaakt om iets te produceren en te onderhouden.Waarde is het nut van een goed of een dienst.
VaststellingPrijs wordt bepaald vanuit het perspectief van de consument.De kosten worden bepaald vanuit het perspectief van de producent.De waarde wordt bepaald vanuit het perspectief van de gebruiker.
SchattingVia beleidDoor feitVia Opinie
Gevolgen van variaties in de marktDe prijzen van het product stijgen of dalen.De kosten van de inputs stijgen of dalen.De waarde blijft ongewijzigd.
GeldHet kan worden berekend in termen van geld.Het kan ook in monetaire termen worden berekend.Het wordt niet berekend in termen van geld.

Definitie van prijs

Prijs is het bedrag dat door de koper aan de verkoper is betaald in ruil voor een product en service. Het bedrag dat de verkoper voor een product in rekening brengt, staat bekend als de prijs, inclusief de kosten en de winstmarge. Bijvoorbeeld: als u een product koopt voor Rs 250, dan is dit de prijs van dat product.

Definitie van kosten

De kostprijs is het bedrag dat wordt gemaakt op de inputs zoals land, arbeid, kapitaal, onderneming, enz. Voor het produceren van een product. Het is de hoeveelheid geld die het bedrijf besteedt aan de productie van een product. Bijvoorbeeld: als een bedrijf schoenen produceert, dan zijn de kosten voor grondstoffen, salarissen, huur, rente, belastingen, invoerrechten, enz. Bepalend voor de kosten van het product.

Definitie van waarde

Waarde is de bruikbaarheid van elk product voor een klant. Het kan nooit worden bepaald in geldvoorwaarden en verschilt van klant tot klant. Als u bijvoorbeeld naar een sportschool gaat door 1000 dollar per maand te besteden, is de weergegeven output de kosten waard, dan is het de waarde die u voor een sportschool creëert met betrekking tot de service die daar wordt aangeboden. Hier is de waarde de waarde ervan.

Belangrijkste verschillen tussen prijs, kosten en waarde

 1. Prijs is wat u betaalt voor goederen of diensten die u aanschaft; Kosten zijn het aantal ingangen dat is gemaakt bij het produceren van een product en de waarde is wat goederen of services u betalen, dus waard.
 2. De prijs wordt in numerieke termen berekend. De kosten worden ook in numerieke termen berekend, maar de waarde kan nooit in cijfers worden berekend.
 3. Prijs is hetzelfde voor alle klanten; De kosten zijn ook hetzelfde voor alle klanten, terwijl de waarde varieert van klant tot klant.
 4. Prijs wordt geschat aan de hand van het prijsbeleid; de kosten worden beoordeeld op de werkelijke uitgaven voor de vervaardiging van een bepaald product, maar de schatting van de waarde is gebaseerd op de mening van de klant.
 5. De ups en downs in de markt zijn van invloed op de prijs en de kosten van elk product, terwijl de waarde ongewijzigd blijft.
 6. De vaststelling van de prijs gebeurt met het oog op de consument; de kosten worden bepaald vanuit het standpunt van de producent, terwijl de bepaling van de waarde wordt gedaan vanuit het oogpunt van de gebruiker.

Voorbeelden voor differentiatie

 • Prijs versus kosten
  Als u een gloednieuwe auto koopt, is het bedrag dat u aan de autoverkoper betaalt voor zijn aankoop de prijs, terwijl het bedrag dat wordt geïnvesteerd in de productie van de auto de kosten ervan zijn. Normaal gesproken is de prijs van goederen of diensten meer dan de kosten, omdat de prijs de winstmarge omvat.
 • Kosten versus waarde
  Als u een horlogemaker bent en dagelijks miljoenen horloges produceert, zijn de productiekosten uw eerdere zorg en niet de waarde van het product. U kunt proberen de schaalvoordelen te behalen, dwz meer productie tegen lagere kosten. Overwegende dat in het geval van de klant, het doel waarvoor het horloge is gekocht moet worden voldaan, ongeacht de kosten die zijn gemaakt bij de productie. Een klant moet de waarde van het kopen van het horloge in termen van zijn prijs voelen.
 • Waarde versus prijs
  Dit kan gemakkelijk verklaard worden met het populaire voorbeeld gegeven door Prof. Adam Smith over water en diamant. Water is veel belangrijk voor ons om te overleven, maar het is van een lage prijs, terwijl de diamant alleen wordt gebruikt voor versieringen en niemand sterft zonder, is zeer duur geprijsd. De reden hierachter is de waarde ervan, omdat de waarde van water veel voor ons is, het is beschikbaar tegen een lage prijs, terwijl de waarde van een diamant voor ons minder is. Daarom is het erg hoog geprijsd.

Conclusie

Na veel over deze drie termen te hebben besproken, moet u de antwoorden op de drie vragen aan het begin van dit artikel hebben gevonden. In eenvoudige woorden, prijs is het geld dat aan de verkoper wordt betaald; Kosten zijn de hoeveelheid inputs die betrokken zijn bij de productie van het product en waarde is wat product of dienst aan de klant betaalt.

Top