Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Verschil tussen strategievorming en strategie-implementatie

Strategievorming en strategie-implementatie zijn de twee belangrijkste fasen van een strategisch managementproces. Strategievorming betekent het maken van een combinatie van strategieën en het kiezen van de beste strategie om de organisatiedoelstellingen te bereiken en daarmee de visie van de organisatie te bereiken. Het gaat om een ​​aantal stappen die in chronologische volgorde worden uitgevoerd.

Aan de andere kant verwijst Strategie-implementatie naar de uitvoering van de geopteerde strategie, dwz het zet de gekozen strategie om in actie, voor het realiseren van organisatiedoelen en doelstellingen. Er zijn veel managementstudenten, die vaak de twee termen naast elkaar plaatsen. Maar er bestaat een kleine lijn van verschillen tussen strategiebepaling en strategie-implementatie, die in het onderstaande artikel is uitgelegd.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingStrategievormingImplementatie van de strategie
BetekenisStrategievorming verwijst naar de voorbereiding van een goed doordachte strategie, die helpt bij het bereiken van organisatiedoelen.Strategie Implementatie betekent om de geformuleerde strategie in actie te brengen.
ConceptHet plaatsen van krachten voordat actie wordt ondernomen.Het managen van krachten op het moment van uitvoering van de strategie.
Proces typeLogischoperationele
Nadruk opeffectiviteitrendement
VerantwoordelijkheidTopmanagementFunctioneel beheer
oriënteringPlanningUitvoering
Soort activiteitondernemendadministratief
Vereiste vanAnalytische vaardighedenLeiderschapsvaardigheden

Definitie van strategievorming

Strategievorming houdt zich bezig met het ontwerpen en ontwerpen van strategieën en het kiezen van de beste strategie voor uitvoering, om de gewenste organisatiedoelen en doelstellingen te bereiken. Het is de tweede fase van het Strategic Management Process. Hieronder volgen de drie belangrijkste aspecten van Strategieformulering:

 • Corporate Level Strategie
 • Business Level of Competitive Level Strategy
 • Functioneel niveau Strategie

Strategievorming omvat het evalueren van de huidige bedrijfsstrategie en het bepalen van maatregelen om deze te verbeteren. Bepalen van de belangrijkste gebieden waar bedrijven hulp nodig hebben van de externe bedrijfsomgeving. In deze fase worden de huidige problemen en problemen van de organisatie eerst opgelost. Alternatieve handelwijzen worden voorbereid, rekening houdend met alle items. Daarna wordt de strategie dienovereenkomstig geformuleerd voor de implementatie, immers overwegingen.

Definitie van strategie-implementatie

Dit is de derde en laatste fase van de fase van het strategisch managementproces, waarbij de geformuleerde strategie wordt ingezet om de organisatiedoelen en -doelstellingen te bereiken. Strategie Implementatie is een proces waarbij geplande beslissingen worden omgezet in actie.

Strategie Implementatiemodel

Het omvat het leiden van de lopende strategie zodat deze op een efficiënte manier kan werken en het nemen van corrigerende maatregelen om de prestaties van tijd tot tijd te verbeteren, om de beoogde resultaten te bereiken. De volgende activiteiten zijn hierbij betrokken:

 • Toewijzing van middelen zoals de man, materiaal, geld, machines, enz.
 • Het ontwerpen van de organisatiestructuur voor het omgaan met nieuwe strategieën.
 • Mankracht trainen.
 • Vaststellen functioneel proces.
 • Een bedenkingssysteem in de organisatie.

Belangrijkste verschillen tussen strategievorming en strategie-implementatie

Hieronder volgen de belangrijkste verschillen tussen strategiebepaling en strategie-implementatie:

 1. Strategievorming verwijst naar het ontwerpen van de strategie. Strategie Implementatie betekent uitvoering van de geopteerde strategie.
 2. Strategievorming waarbij alle krachten op hun plaats worden gezet voordat een actie plaatsvindt terwijl Strategie-implementatie zich richt op het beheer van die krachten tijdens de uitvoering.
 3. Strategievorming is een logisch proces, terwijl Strategie-implementatie een operationeel proces is.
 4. Strategievorming legt de nadruk op effectiviteit, maar Strategie-implementatie legt de nadruk op efficiëntie.
 5. Strategievorming is de verantwoordelijkheid van het topmanagement. Omgekeerd is het middenmanagement verantwoordelijk voor de implementatie van de strategie.
 6. Strategievorming vereist intuïtieve vaardigheden. In tegenstelling tot Strategie Implementatie, die motivatievaardigheden vereist.
 7. Strategievorming is een ondernemersactiviteit. Aan de andere kant is Strategie-implementatie een administratieve activiteit.
 8. Strategievorming heeft te maken met planning, maar bij Strategie-implementatie gaat het om actie.

Conclusie

Strategisch managementproces is een combinatie van drie processen, namelijk strategieanalyse, strategievorming, strategie-implementatie. Eerst en vooral wordt een diepgaande diagnose (analyse) van de bedrijfsomgeving, organisatiedoelen, middelen en competenties uitgevoerd, gevolgd door een strategische keuze (formulering) waarin alternatieve strategieën worden voorbereid en na het in overweging nemen van verschillende zaken het beste actieplan is gekozen om de gewenste doelen te bereiken. Dan komt uiteindelijk de uitvoering van de strategie (implementatie), waar de beslissing in werking wordt gesteld. Zonder implementatie zou de strategie nutteloos zijn voor de organisatie.

Top