Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Verschil tussen de code of ethics en de gedragscode

Code of Ethics en Code of Conduct zijn de normen waaraan een groep zich moet houden om zo lid van de organisatie te blijven. Het belangrijkste verschil tussen de gedragscode en de gedragscode is dat de code of ethics een reeks principes is die van invloed zijn op het oordeel, terwijl de gedragscode een reeks richtlijnen is die van invloed zijn op het handelen van de werknemer.

Deze verklaringen worden formeel behandeld en moeten door de leden worden aanvaard wanneer ze voor de eerste keer lid worden van de organisatie. Deze helpen de zakelijke onderneming bij het efficiënt regelen van het bedrijf. Hoewel gedragscode iets is dat georganiseerde waarden vastlegt, wordt de ethische code gebruikt om ethische normen te respecteren en een basis te leggen voor gedragsregels. Bekijk het artikel om meer te weten over deze twee onderwerpen.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingEthische codeGedragscode
BetekenisEen ambitieus document, uitgegeven door de raad van bestuur met de belangrijkste ethische waarden, principes en idealen van de organisatie, is de Code of Ethics.Een richtingsdocument met specifieke praktijken en gedragingen, die worden gevolgd of beperkt door de organisatie, is de Gedragscode.
NatuurAlgemeenSpecifiek
strekkingBreedsmal
GovernsBesluitvormingacties
LengtekortRelatief langer
openbaringOpenbaar bekendgemaakt.Alleen voor medewerkers.
Gefocust opWaarden of principesNaleving en regels

Definitie van de Code of Ethics

Code of Ethics is een document uitgegeven door het topmanagement, dat bestaat uit een reeks principes, bedoeld om de leden van de organisatie te begeleiden om eerlijk en integer zaken te doen. Het beschrijft de kernwaarden van de organisatie die de besluitvorming stuurt. Het biedt ethische normen die door de leden moeten worden gevolgd. Het bevat algemene richtlijnen om individuen te helpen bij het toepassen van hun oordeel over een geschikt gedrag in een bepaalde situatie.

Code of ethics helpt leden om te begrijpen wat goed of fout is. De codes worden openbaar bekendgemaakt en zijn daarom gericht aan de belanghebbende partijen om te weten hoe het bedrijf zaken doet. Overtreding van de deontologische code door een lid kan leiden tot beëindiging of ontslag van de organisatie.

Definitie van de Gedragscode

Gedragscode is een document waarin de praktijken en het gedrag van een persoon worden uitgedrukt, vereist of beperkt als voorwaarde om lid te worden van de organisatie of het beroep. De code geeft de eigenlijke regels weer, dus het legt de do's en niet s van een werknemer vast. De leden zijn verantwoordelijk voor de naleving en verantwoordelijk voor de overtreding.

Elke organisatie heeft zijn gedragscode uitgegeven door de Raad van Bestuur (BOD) die de sociale normen, voorschriften en verantwoordelijkheden bepaalt. Het is in de vorm van een schriftelijke verklaring; die gedragsregels bevat, die geacht worden te worden gevolgd door de werknemers van het bedrijf. Het document regisseert en begeleidt de medewerkers in verschillende zaken.

Belangrijkste verschillen tussen de code voor ethiek en de gedragscode

De belangrijkste verschillen tussen de code of ethics en de gedragscode worden beschreven in de onderstaande punten:

  1. Code of Ethics is een ambitieus document, uitgegeven door de raad van bestuur met kernethische waarden, principes en idealen van de organisatie. Gedragscode is een richtingsdocument met specifieke praktijken en gedragingen die worden gevolgd of beperkt door de organisatie.
  2. Code of Ethics is algemeen van algemene aard, terwijl de gedragscode specifiek is.
  3. Gedragscode is afkomstig van de deontologische code en zet de regels om in specifieke richtlijnen, die moeten worden opgevolgd door de leden van de organisatie.
  4. In de lengte is de deontologische code een korter document dan een gedragscode.
  5. Code of Ethics reguleert het oordeel van de organisatie terwijl een gedragscode de acties regelt.
  6. Code of Ethics is publiekelijk beschikbaar, iedereen heeft er toegang toe. Omgekeerd is de gedragscode alleen gericht aan werknemers.
  7. Code of Ethics richt zich op waarden of principes. Aan de andere kant is de gedragscode gericht op naleving en regels.

Conclusie

Gedragscode wordt feitelijk ontleend aan de ethische code. Daarom is het laatste concept breder dan het eerste. Bovendien zijn deze codes voordelig voor bedrijven van elke grootte en aard, aangezien de codes richting aangeven die nuttig is voor werknemers, om zich op een bepaalde manier te gedragen en ook om een ​​openbaar beeld van ethisch gedrag te geven.

Top