Aanbevolen, 2023

Editor'S Choice

Verschil tussen concurrency en parallellisme

Concurrency en parallellisme zijn verwante termen, maar niet hetzelfde, en vaak verkeerd opgevat als de vergelijkbare termen. Het cruciale verschil tussen concurrency en parallellisme is dat concurrency gaat over het tegelijkertijd omgaan met veel dingen (geeft de illusie van gelijktijdigheid) of het verwerken van gelijktijdige gebeurtenissen die in essentie latentie verbergen. Integendeel, parallellisme gaat over veel dingen tegelijkertijd doen om de snelheid te verhogen.

Parallelle uitvoeringsprocessen moeten gelijktijdig zijn, tenzij ze op hetzelfde moment worden uitgevoerd, maar gelijktijdig uitgevoerde processen kunnen nooit parallel zijn omdat deze niet op hetzelfde moment worden verwerkt.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingsamenloop
Parallelism
basis-Het is de handeling van het beheren en uitvoeren van meerdere berekeningen tegelijkertijd.Het is de handeling van het tegelijkertijd uitvoeren van meerdere berekeningen.
Bereikt doorInterleaving OperationGebruik van meerdere CPU's
VoordelenVerhoogde hoeveelheid werk op hetzelfde moment.Verbeterde doorvoer, computationele snelheid
Gebruikmaken vanContext switchingMeerdere CPU's voor het uitvoeren van meerdere processen.
Verwerkingseenheden vereistWaarschijnlijk vrijgezelMeerdere
VoorbeeldMeerdere applicaties tegelijkertijd uitvoeren.Web crawler uitvoeren op een cluster.

Definitie van Concurrency

Concurrency is een techniek die wordt gebruikt om de responstijd van het systeem te verkorten met behulp van een enkele verwerkingseenheid of sequentiële verwerking . Een taak is verdeeld in meerdere delen en het deel ervan wordt gelijktijdig verwerkt, maar niet op hetzelfde moment. Het produceert de illusie van parallellisme, maar in werkelijkheid worden de brokken van een taak niet op dezelfde manier verwerkt. Concurrency wordt verkregen door de werking van processen op de CPU te interleaven, met andere woorden door context-switching waarbij de besturing snel wordt geschakeld tussen verschillende threads van processen en het schakelen onherkenbaar is. Dat is de reden dat het lijkt op parallelle verwerking.

Concurrency geeft multi-party toegang tot de gedeelde bronnen en vereist enige vorm van communicatie. Het werkt op een thread wanneer het enige nuttige vooruitgang boekt, het stopt de thread en schakelt over naar een andere thread, tenzij het enige nuttige vooruitgang boekt.

Definitie van parallellisme

Parallellisme is bedacht met als doel de rekensnelheid te verhogen door meerdere processoren te gebruiken. Het is een techniek om de verschillende taken tegelijkertijd uit te voeren. Het omvat verschillende onafhankelijke rekenverwerkingseenheden of computerapparaten die parallel werken en taken uitvoeren om de computationele snelheid te verhogen en de doorvoer te verbeteren.

Parallelliteit resulteert in het overlappen van CPU- en I / O-activiteiten in één proces met de CPU- en I / O-activiteiten van een ander proces. Terwijl wanneer concurrency wordt geïmplementeerd, wordt de snelheid verhoogd door overlappende I / O-activiteiten van één proces met CPU-proces van een ander proces.

Belangrijkste verschillen tussen concurrency en parallellisme

  1. Concurrency is het uitvoeren van meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren en beheren. Aan de andere kant is parallellisme het uitvoeren van verschillende taken tegelijk.
  2. Parallellisme wordt verkregen door gebruik te maken van meerdere CPU's, zoals een multiprocessorsysteem en het bedienen van verschillende processen op deze verwerkingseenheden of CPU's. Concurrency daarentegen wordt bereikt door de werking van processen op de CPU en in het bijzonder contextomschakeling met elkaar te verbinden.
  3. Gelijktijdigheid kan worden geïmplementeerd door gebruik te maken van een enkele verwerkingseenheid, terwijl dit niet mogelijk is in het geval van parallelliteit, het vereist meerdere verwerkingseenheden.

Conclusie

Samengevat, de gelijktijdigheid en het parallellisme zijn niet precies hetzelfde en kunnen worden onderscheiden. Concurrency kan betrekking hebben op de verschillende taken die worden uitgevoerd en overlappende tijd hebben . Aan de andere kant omvat parallellisme verschillende taken die gelijktijdig worden uitgevoerd en hebben de neiging om dezelfde begin- en eindtijd te hebben .

Top