Aanbevolen, 2022

Editor'S Choice

Verschil tussen Covariantie en Correlatie

Covariantie en correlatie zijn twee wiskundige concepten die vrij vaak worden gebruikt in bedrijfsstatistieken. Beide bepalen de relatie en meten de afhankelijkheid tussen twee willekeurige variabelen. Ondanks enkele overeenkomsten tussen deze twee wiskundige termen, verschillen ze van elkaar. Correlatie is wanneer de wijziging in een item kan resulteren in de wijziging van een ander item.

Correlatie wordt beschouwd als het beste hulpmiddel voor het meten en het uitdrukken van de kwantitatieve relatie tussen twee variabelen in de formule. Aan de andere kant is covariantie het geval wanneer twee items samen variëren. Lees het gegeven artikel om de verschillen tussen covariantie en correlatie te kennen.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingcovariantieCorrelatie
BetekenisCovariantie is een maat die aangeeft in hoeverre twee willekeurige variabelen tegelijk veranderen.Correlatie is een statistische maat die aangeeft hoe sterk twee variabelen gerelateerd zijn.
Wat is het?Maatstaf van correlatieGeschaalde versie van covariantie
waardenLeugen tussen -∞ en + ∞Lig tussen -1 en +1
Verandering in schaalBeïnvloedt de covariantieHeeft geen invloed op de correlatie
Eenheidsvrije maatNeeJa

Definitie van Covariance

Covariantie is een statistische term, gedefinieerd als een systematische relatie tussen een paar willekeurige variabelen, waarbij een verandering in één variabele wordt beantwoord door een equivalente verandering in een andere variabele.

Covariantie kan elke waarde aannemen tussen -∞ tot + ∞, waarbij de negatieve waarde een indicator is van een negatieve relatie, terwijl een positieve waarde de positieve relatie vertegenwoordigt. Verder stelt het de lineaire relatie tussen variabelen vast. Daarom, als de waarde nul is, geeft dit geen relatie aan. In aanvulling hierop zal, wanneer alle waarnemingen van de beide variabelen hetzelfde zijn, de covariantie nul zijn.

In Covariance, wanneer we de waarnemingseenheid op een of beide van de twee variabelen wijzigen, is er geen verandering in de sterkte van de relatie tussen twee variabelen, maar de waarde van covariantie is gewijzigd.

Definitie van correlatie

Correlatie wordt beschreven als een meting in statistieken, die de mate bepaalt waarin twee of meer willekeurige variabelen tegelijk worden verplaatst. Tijdens de studie van twee variabelen, als is waargenomen dat de beweging in één variabele, wordt beantwoord door een equivalente beweging, een andere variabele, op de een of andere manier, dan worden de variabelen gecorreleerd.

Correlatie bestaat uit twee typen, namelijk positieve correlatie of negatieve correlatie. Van de variabelen wordt gezegd dat ze positief of direct gecorreleerd zijn wanneer de twee variabelen in dezelfde richting bewegen. Integendeel, wanneer de twee variabelen in tegengestelde richting bewegen, is de correlatie negatief of invers.

De waarde van de correlatie ligt tussen -1 en +1, waarbij waarden die dichtbij +1 liggen een sterke positieve correlatie vertegenwoordigen en waarden in de buurt van -1 een indicator van sterke negatieve correlatie. Er zijn vier correlatiemetingen:

  • Verspreidingsdiagram
  • Product-moment correlatiecoëfficiënt
  • Rangcorrelatiecoëfficiënt
  • Coëfficiënt van gelijktijdige afwijkingen

Belangrijkste verschillen tussen Covariance en Correlation

De volgende punten zijn opmerkelijk wat betreft het verschil tussen covariantie en correlatie:

  1. Een maat die wordt gebruikt om aan te geven in hoeverre twee willekeurige variabelen achter elkaar veranderen, staat bekend als covariantie. Een meetwaarde die aangeeft hoe sterk twee willekeurige variabelen gerelateerd zijn, ook wel correlatie genoemd.
  2. Covariantie is niets anders dan een maat voor correlatie. Integendeel, correlatie verwijst naar de geschaalde vorm van covariantie.
  3. De waarde van correlatie vindt plaats tussen -1 en +1. Omgekeerd ligt de waarde van covariantie tussen -∞ en + ∞.
  4. Covariantie wordt beïnvloed door de schaalverandering, dwz als de waarde van één variabele wordt vermenigvuldigd met een constante en de waarde van een andere variabele wordt vermenigvuldigd met een vergelijkbare of een andere constante, wordt de covariantie gewijzigd. Daarentegen wordt de correlatie niet beïnvloed door de schaalverandering.
  5. Correlatie is dimensieloos, dwz het is een eenheidvrije maat voor de relatie tussen variabelen. In tegenstelling tot covariantie, waarbij de waarde wordt verkregen door het product van de eenheden van de twee variabelen.

overeenkomsten

Beide meet alleen een lineaire relatie tussen twee variabelen, dwz wanneer de correlatiecoëfficiënt nul is, is covariantie ook nul. Verder worden de twee maten niet beïnvloed door de locatiewijziging.

Conclusie

Correlatie is een speciaal geval van covariantie dat kan worden verkregen wanneer de gegevens worden gestandaardiseerd. Wanneer het gaat om het maken van een keuze, wat een betere maat is voor de relatie tussen twee variabelen, heeft correlatie de voorkeur boven covariantie, omdat deze niet wordt beïnvloed door de verandering in locatie en schaal, en kan ook worden gebruikt om een ​​vergelijking te maken tussen twee paren variabelen.

Top