Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Verschil tussen dubbele verzekering en herverzekering

De termijnverzekering kan worden omschreven als een regeling waardoor het risico van verlies kan worden verschoven van de ene partij (verzekerd) naar de andere (verzekeraar), door een bepaald bedrag te betalen, met vaste tussenpozen, dwz premie. Dubbele verzekering is een vorm van verzekering, waarbij het individu / bedrijf een bepaald object verzekert bij meer dan één verzekeraar of bij meerdere polissen van dezelfde verzekeraar.

Een dubbele verzekering is niet precies hetzelfde als herverzekering, omdat het een overdracht van risico's is op een polis door de verzekeringsmaatschappij, door hetzelfde te verzekeren bij een andere verzekeraar. Er bestaat dus een kleine lijn van verschillen tussen dubbele verzekering en herverzekering, die in dit artikel worden toegelicht.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingDubbele verzekeringHerverzekering
BetekenisDubbele verzekering verwijst naar een situatie waarin hetzelfde risico en onderwerp, meer dan eens is verzekerd.Herverzekering houdt een regeling in, waarbij de verzekeraar een deel van het risico overdraagt ​​door het bij een andere verzekeringsmaatschappij te verzekeren.
OnderwerpenEigendomHet risico van de originele verzekeraar
Een vergoedingHet kan worden geclaimd bij alle verzekeraars.Dit kan worden geëist van de oorspronkelijke verzekeraar, die hetzelfde claimt van de herverzekeraar.
VerliesVerlies wordt gedeeld door alle verzekeraars in verhouding tot de verzekerde som.De herverzekeraar is alleen aansprakelijk voor het deel van de herverzekering.
DoelOm het voordeel van een verzekering te verzekerenOm het risico van de verzekeraar te verminderen
Belang van verzekerdeVerzekerbare renteGeen interesse
Toestemming van verzekerdeNoodzakelijkNiet nodig

Definitie van dubbele verzekering

Een dubbele verzekering wordt beschreven als een verzekeringsovereenkomst waarbij een bepaald onderwerp of risico is verzekerd met meerdere verzekeringen van dezelfde verzekeraar of met meerdere verzekeraars, voor dezelfde periode. Het is gemaakt om veiligheid en tevredenheid te bereiken, waarbij de verzekeraars het verlies dat de verzekerde heeft geleden, hebben vergoed.

In geval van verlies kan de verzekerde schadevergoeding eisen van alle verzekeraars onder het betreffende beleid. Het totale bedrag van de schadevergoeding kan echter niet hoger zijn dan het werkelijk geleden verlies, en de verzekeraars zullen dus bijdragen in de verhouding van de verzekerde som.

Definitie van herverzekering

Herverzekering is een product dat door verzekeringsmaatschappijen aan andere verzekeringsmaatschappijen wordt aangeboden om grote verliezen te dekken. Wanneer een verzekeringsmaatschappij niet in staat is om de volledige schade te dragen die voortvloeit uit de verzekering aan de verzekerde, dan kan zij voor herverzekering, waarbij een deel van het risico herverzekerd is, bij een andere verzekeraar gaan.

Meestal kiest de verzekeringsmaatschappij voor herverzekering, wanneer het verzekeringsbedrag hoog is en een enkele verzekeringsmaatschappij het niet gemakkelijk kan verdragen.

De oorspronkelijke verzekeraar cedeert (geeft) een deel van zijn activiteiten aan een andere verzekeraar, in wezen is het risico ondertekend en aanvaard door die verzekeringsmaatschappij. Kortom, herverzekering is een contract tussen de cederende onderneming (oorspronkelijke verzekeraar die een deel van het risico verschuift) en de herverzekeraar, voor het delen van het risico van de verzekeringspolis, in ruil voor een deel van de verzekeringspremie.

In het geval van verlies, zal het bedrag van de vordering worden gedragen in de verhouding, zij zijn overeengekomen om het risico van verlies te delen.

Belangrijkste verschillen tussen dubbele verzekering en herverzekering

Het verschil tussen dubbele verzekering en herverzekering wordt in de volgende punten in detail besproken:

  1. Onder dubbele verzekering wordt verstaan ​​verzekering waarbij de woning of het goed, verzekerd is bij veel verzekeraars of onder meerdere verzekeringen bij dezelfde verzekeraar. Omgekeerd kan herverzekering worden gedefinieerd als de regeling die de verzekeringsmaatschappij helpt het risico van de verzekeringspolis over te dragen aan een andere verzekeraar.
  2. Bij dubbele verzekeringen is het onderwerp van de verzekeringsovereenkomst het eigendom, waarvoor het beleid van verschillende verzekeraars wordt genomen. Anderzijds wordt bij herverzekering de herverzekering uitgevoerd voor het risico van de oorspronkelijke verzekeraar.
  3. Als het om schadevergoeding gaat, kan de verzekerde alle verzekeraars aanspreken, in geval van een dubbele verzekering. Tegenover kan de verzekerde bij herverzekering schadevergoeding eisen van de oorspronkelijke verzekeraar, die op zijn beurt een vergoeding van de herverzekeraar claimt.
  4. Bij dubbele verzekeringen wordt het werkelijke verlies gedeeld door alle verzekeraars, in verhouding tot de verzekerde som. Anders dan bij herverzekeringen, is de herverzekeraar aansprakelijk voor een deel van het risico dat door de cederende onderneming wordt herverzekerd.
  5. Hoewel dubbele verzekeringen de voordelen van verzekering verzekeren, houdt herverzekering zich bezig met het verminderen van de risicoaansprakelijkheid van de verzekeraar.
  6. Bij een dubbele verzekering heeft de verzekerde een verzekerbare rente in het verzekeringscontract. Integendeel, bij herverzekering heeft de oorspronkelijke verzekerde geen belang bij herverzekering.
  7. Een dubbele verzekering is alleen mogelijk als de verzekerde daarvoor toestemming geeft. Daarentegen is bij herverzekering de toestemming van de verzekerde niet vereist.

Conclusie

Verzekering is een contract tussen verzekerde en verzekeraar, waarbij deze laatste de verantwoordelijkheid op zich neemt om het verlies dat de eerste heeft geleden, te compenseren, in ruil voor de premie. Dubbele verzekeringen en herverzekeringen klinken hetzelfde, maar ze verschillen in die zin dat de verzekerde zelf een dubbele verzekering afsluit, terwijl herverzekering een overeenkomst tussen twee verzekeraars is om een ​​deel van het risico te dekken, dus wordt het door de verzekeraar genomen.

Top