Aanbevolen, 2024

Editor'S Choice

Verschil tussen feit en mening

Feiten en meningen worden vaak in één adem uitgesproken; de voorwaarden hebben een enorm verschil in hun betekenis. Of een verklaring een feit of een mening is, hangt af van de geldigheid van de verklaring. Terwijl een feit verwijst naar het iets waars of echts, dat wordt ondersteund door bewijs, documentatie, enzovoort. Aan de andere kant is mening wat een persoon gelooft of ergens over denkt.

In fijnere bewoordingen is een feit een bewezen waarheid, terwijl opinie een persoonlijke mening is die de kijk van een persoon vertegenwoordigt, die al dan niet op het feit is gebaseerd. In dit uittreksel van het artikel wordt geprobeerd het verschil tussen feit en mening te vereenvoudigen en te lezen.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingFeitMening
BetekenisFeit verwijst naar iets dat kan worden geverifieerd of bewezen waar te zijn.Opinie verwijst naar een oordeel of overtuiging over iets.
Gebaseerd opObservatie of onderzoek.Veronderstelling of persoonlijke kijk.
Wat is het?Feitelijke waarheidSubjectieve verklaring
VerificatieMogelijkNiet mogelijk
vertegenwoordigtEr is echt iets gebeurdEen perceptie over iets
VeranderinguniverseelVerschilt van persoon tot persoon
WoordenGetoond met onbevooroordeelde woorden.Uitgedrukt met vooringenomen woorden.
betwistbaarNeeJa
InvloedFeiten hebben de macht om anderen te beïnvloeden.Opinie heeft niet de macht om anderen te beïnvloeden.

Definitie van feit

Het feit is iets dat feitelijk heeft plaatsgevonden of waarvan bekend is dat het heeft bestaan, wat kan worden gevalideerd met bewijsstukken. Ze zijn strikt gedefinieerd en kunnen worden gemeten, geobserveerd en bewezen. Het verwijst naar iets dat beweringen waar maakt en gebruikt in verband met onderzoek en studie.

Een feit kan een gebeurtenis of informatie zijn, gebaseerd op echte gebeurtenissen die kunnen worden getest door verifieerbaarheid, dat wil zeggen dat ze worden ondersteund door bewijzen, statistieken, documentatie, enz. Daarom is een feit niets anders dan een verifieerbare waarheid of realiteit die is overeengekomen door consensus van mensen.

Definitie van mening

De term 'mening' wordt gedefinieerd als de persoonlijke mening of het oordeel over een onderwerp, al dan niet onderbouwd door de feiten of positieve kennis. Met andere woorden, een mening is een niet-overtuigende bewering, gebruikt in subjectieve aangelegenheden, die niet waar of onwaar kan worden bewezen. Het is wat een persoon denkt of voelt over iets of iemand. Daarom is het geen echte, maar vooringenomen informatie.

De mening wordt sterk beïnvloed door iemands gevoelens, gedachten, perspectief, verlangens, houding, ervaringen, begrip, overtuigingen, waarden, enz., Die niet met concrete bewijzen kunnen worden getest. Daarom is, vanwege individuele verschillen, ieders mening over een bepaalde zaak ook anders.

Belangrijkste verschillen tussen feit en mening

Het verschil tussen feit en mening om de volgende redenen:

  1. Het feit wordt beschreven als de verklaring die kan worden gecontroleerd of waar blijkt te zijn. Mening is een uitdrukking van oordeel of overtuiging over iets.
  2. Het feit is afhankelijk van observatie of onderzoek terwijl de mening gebaseerd is op aanname.
  3. Het feit is een objectieve realiteit terwijl opinie een subjectieve verklaring is.
  4. Feiten kunnen worden geverifieerd met behulp van bewijs of statistieken. Integendeel, de mening wordt door geen enkel bewijs gestaafd.
  5. Feiten leggen uit wat er feitelijk is gebeurd. In tegenstelling tot een mening, vertegenwoordigt dat een perceptie over iets.
  6. Een belangrijk kenmerk van het feit is dat het universeel is en niet van persoon tot persoon verschilt. Daar tegenover heeft elk mens een andere mening over een bepaald onderwerp en dus varieert het van persoon tot persoon.
  7. Feiten worden getoond met onbevooroordeelde woorden, maar de mening wordt uitgedrukt met vooringenomen woorden.
  8. Feiten kunnen ieders mening veranderen, maar andersom is niet mogelijk.
  9. Feiten zijn echte informatie en daarom kan het niet worden aangevochten of besproken, maar als we het hebben over meningen, kunnen ze worden besproken.

Conclusie

Om de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van een informatie of verklaring te kennen, is het daarom van vitaal belang om de verschillen tussen feit en mening te begrijpen, om dingen te evalueren en conclusies te trekken. Hoewel het lezen begrijpend is, is het moeilijk te identificeren, of een bepaalde uitdrukking een feit of een mening is, aangezien ze vrij vaak naast elkaar worden geplaatst door de schrijvers. Feiten zijn altijd een stap voor op meningen, omdat feiten kunnen worden bewezen als juist of juist, terwijl opinie misschien ook goed is, maar ze kunnen niet als waar worden bewezen.

Top