Aanbevolen, 2021

Editor'S Choice

Verschil tussen factoren en veelvouden

Wiskunde is een getallenspel, waarin we het aantal, de typen en de bijbehorende concepten bestuderen. Rekenen is die tak van de wiskunde die zich richt op eigenschappen en manipulatie van getallen. Factoren en veelvouden zijn twee sleutelconcepten samen bestudeerd in rekenkunde, op het elementaire niveau. Een factor is een getal dat geen rest achterlaat nadat het het specifieke aantal heeft gedeeld.

Integendeel, multiple is een getal dat wordt bereikt door een bepaald getal met een ander te vermenigvuldigen. Hoewel de factoren van een getal eindig zijn, zijn veelvouden oneindig.

In eerste instantie lijken deze twee op elkaar, maar er zijn een aantal verschillen tussen factoren en veelvouden, die we in dit artikel hebben uitgelegd.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingFactorenveelvouden
BetekenisFactor verwijst naar een exacte deler van het gegeven getal.Meerdere zinspelingen op het resultaat dat we krijgen, wanneer we een gegeven getal vermenigvuldigen met een ander getal.
Wat is het?Het is een getal dat kan worden vermenigvuldigd om een ​​ander nummer te krijgen.Het is een product dat wordt verkregen na vermenigvuldiging van het getal met een geheel getal.
Aantal factoren / veelvoudeneindigeOneindig
ResultaatMinder dan of gelijk aan het opgegeven aantal.Groter dan of gelijk aan het opgegeven aantal.
Bediening gebruiktDivisieVermenigvuldiging

Definitie van factoren

Met de term 'factoren' worden de getallen bedoeld die het gegeven getal perfect verdelen, dat wil zeggen zonder een rest achter te laten. Bijv. 2 is een van de vele factoren van 8, omdat we bij het delen van 8 bij 2 4 krijgen en geen resten achterlaten. De andere factoren van 8, die 1, 4 en 8 zijn.

Verder zijn factoren wat je kunt vermenigvuldigen met een ander getal om het vereiste aantal te krijgen. Er is een minimum van twee factoren van elk nummer, namelijk 1 en het nummer zelf.

Om factoren van een bepaald getal te achterhalen, moet u de nummers identificeren die dat specifieke getal gelijkmatig verdelen. En om dit te doen, begin direct bij nummer 1, want het is de factor van elk nummer.

Definitie van veelvouden

In de wiskunde wordt het product van twee hele getallen gedefinieerd als het veelvoud van de getallen. Bijv. 2 × 4 = 8 dwz 8 is een veelvoud van 2 en 4. Daarnaast is een veelvoud een getal, dat voor een gegeven getal exact kan worden gedeeld door het gegeven getal, maar aan het eind geen restanten achterlaat. .

Er is geen einde aan veelvouden van een bepaald aantal. Elk nummer is een veelvoud van 0 en zichzelf.

Om multiples van een bepaald getal te vinden, moet je dat specifieke nummer vermenigvuldigen met gehele getallen die beginnen met nummer 1. Het resulterende getal is na de vermenigvuldiging van de gegeven getallen het veelvoud van het gegeven getal.

Belangrijkste verschillen tussen factoren en veelvouden

De onderstaande punten zijn aanzienlijk voor zover het de verschillen tussen factoren en veelvouden betreft:

  1. Factoren worden beschreven als een lijst met getallen, die elk een gegeven getal volledig verdelen, dat wil zeggen dat het een perfecte deler van een getal is. Aan de andere kant kunnen veelvouden worden begrepen als de lijst met getallen die feitelijk de producten van dat specifieke nummer zijn.
  2. Factor is een getal dat kan worden vermenigvuldigd met een bepaald getal om een ​​ander getal te verkrijgen. Omgekeerd zijn veelvouden het product, dat wordt bereikt na vermenigvuldiging van het getal met een geheel getal.
  3. Het aantal factoren van een bepaald aantal is beperkt, maar het aantal veelvouden van een bepaald aantal is eindeloos.
  4. Factoren zijn ofwel kleiner dan of gelijk aan het specifieke nummer. In tegenstelling tot multiples, die groter zijn dan of gelijk aan het opgegeven aantal.
  5. De bewerking die wordt gebruikt voor het verkrijgen van factoren van een bepaald aantal is deling. In tegenstelling hiermee is de bewerking die wordt gebruikt voor het verkrijgen van veelvouden van een getal, vermenigvuldiging.

Voorbeeld

Stel dat er twee nummer 2 en 6 zijn, waarbij 2 de factor 6 is, dan zal 6 in wezen een veelvoud van 2 zijn. Vandaar dat je door deze uitleg hebt begrepen dat een getal een veelvoud is van al zijn factoren, zoals in ons voorbeeld 6 is een veelvoud van al zijn factoren, namelijk 1, 2, 3 en 6.

Conclusie

Kortom, we kunnen zeggen dat factoren de getallen zijn die vermenigvuldigd kunnen worden om een ​​ander getal te krijgen. Aan de andere kant zijn veelvouden het product, dat je kunt krijgen door een getal met een ander te vermenigvuldigen. Wanneer een getal slechts twee factoren bezit, dat wil zeggen 1 en zichzelf, dan zal dat nummer bekend staan ​​als een priemgetal.

Top