Aanbevolen, 2019

Editor'S Choice

Verschil tussen haven en haven

Haven kan worden opgevat als een plaats waar het laden en lossen van schepen en boten wordt gedaan. De term haven wordt vaak naast de haven geplaatst, wat duidt op een plaats langs een kust waar schepen of boten kunnen schuilen als de atmosferische omstandigheden niet geschikt zijn om te zeilen.

Hoewel havens door de mens zijn gemaakt, kunnen havens natuurlijk of door de mens gemaakt zijn.

Vaak dienen ze soortgelijke doelen met betrekking tot administratie, ontwikkeling, industrie en commercie. En om deze reden is er altijd een geroezemoes, wanneer we het hebben over deze twee rivieren. Dus bekijk het artikel dat aan u is voorgelegd en waarin het verschil tussen haven en haven wordt uitgelegd.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingHavenHaven
BetekenisHaven verwijst naar een regeling, waarbij boten en schepen aanmeren en passagiers en vracht overzetten naar / van het land.Harbor verwijst naar een gebied naast de kust, waar waterambachten zijn verankerd om veiligheid te krijgen tegen stormachtig weer.
Wat is het?Het is een plaats voor het aanmeren, verkeer en opslag van boten.Het is een plaats voor het opslaan van boten.
BouwDoor de mens gemaaktNatuurlijk of door de mens gemaakt
Gebruikt voorHandel in goederen en vracht, tussen landen.Op zoek naar onderdak tegen slecht weer.
schepenHet is een veilige plaats voor schepen.Het is een toevluchtsoord voor schepen.
Onshore faciliteitenBeschikbaarMogelijk of niet beschikbaar

Definitie van Port

Haven wordt gedefinieerd als de plaats gelegen aan de kust van de zee die land verbindt met het waterlichaam. Ze werken als knooppunten voor internationale handel, zoals in de uitwisseling van vervoerswijzen, goederen, enz. Deze bevinden zich in havens, langs de kustlijnen.

Havens bieden een aantal faciliteiten die schepen helpen met het behandelen van vracht, waaronder kranen en vorkheftrucks om goederen te laden of lossen, magazijnen voor opslag en dokken waaraan schepen zich kunnen hechten. Bovendien zijn er in de haven ook diverse voorzieningen beschikbaar, zoals hotels, restaurants, scheepsbouw- en reparatiebedrijven, douanefaciliteiten, enz.

Van economie tot strategie, havens hebben een grote rol te spelen in elk land, omdat ze worden gebruikt voor het verzenden van consumptiegoederen en ook om troepenschepen te laden voor zeilen naar oorlog.

Definitie van Haven

Haven wordt gedefinieerd als een parkeerplaats of opslagruimte langs de kust, waar boten, schepen en schepen kunnen beschutting tegen slecht weer of worden bewaard voor de toekomst. Het is het gebied langs de kust, dat bestaat uit een dikke muur die bescherming biedt tegen de golven en stromingen van schepen, schepen en laders voor laders.

Havens zijn zo diep om veilige verankering te bieden aan verschillende schepen en ambachten, maar ze hoeven geen onshore faciliteiten te hebben. Er zijn twee soorten havens, namelijk:

  • Natuurlijke haven : een landvorm waar een deel van de zee of de zee wordt beschermd en zo diep is dat schepen kunnen vluchten.
  • Kunstmatige haven : een opstelling, die zo is geconstrueerd om de functies van een poort uit te voeren.

Belangrijkste verschillen tussen haven en haven

De onderstaande punten zijn aanzienlijk, wat het verschil tussen haven en haven betreft:

  1. Een gebied gelegen aan de rand van het waterlichaam waar boten en schepen afmeren en passagiers en lading overbrengen, naar / van het land, wordt poort genoemd. Een gebied naast de kust, waar waterambachten worden verankerd om veiligheid te krijgen tegen stormachtig weer, heet haven.
  2. Haven is niets anders dan een plaats voor aanmeren, verkeer en opslag van boten. In tegendeel, een haven is een plaats om boten op te slaan.
  3. Havens zijn een schepping van de mens, terwijl havens zowel natuurlijk als door de mens gemaakt zijn.
  4. Het belangrijkste doel van havens is om handelsgoederen en -goederen van het ene land naar het andere te brengen. Omgekeerd worden havens gebruikt voor veilige ankerplaatsen, als het weer niet geschikt is om te zeilen.
  5. Terwijl havens een veiliger plek zijn voor schepen. In tegenstelling hiermee zijn havens een toevluchtsoord voor schepen.
  6. Havens hebben altijd onshore-faciliteiten zoals hotels, restaurants, reparatiebedrijven enzovoort. In het geval van havens kunnen echter wel of geen onshore-faciliteiten hebben.

Conclusie

Menselijk gemaakte havens werken als havens, omdat ze als een geheel zijn aangelegd. Havens zijn in principe ontwikkeld om internationale handel tussen landen, zoals invoer en uitvoer van goederen, aan te kunnen. Aan de andere kant, havens dienen als een grote tussenruimte waar boten en schepen worden opgeslagen, wanneer de atmosferische omstandigheden niet goed zijn.

Top