Aanbevolen, 2021

Editor'S Choice

Verschil tussen enquête en vragenlijst

Enquête en vragenlijst zijn de twee methoden om gegevens te verzamelen, van de respondenten, op basis van ondervraging. Beide zijn methoden die worden gebruikt bij het verzamelen van primaire gegevens, of het nu gaat om het in de handel brengen van een product of het verzamelen van informatie van mensen over sociale kwesties. Enquêtes zijn de conventionele manier om onderzoek uit te voeren waarbij de ondervraagden worden bevraagd, met betrekking tot hun gedrag, bewustzijn, motivaties, demografie en andere kenmerken.

Omgekeerd, vragenlijsten zijn een hulpmiddel voor het verkrijgen van gegevens over een bepaald onderwerp, waarbij het gaat om het verspreiden van formulieren die bestaan ​​uit vragen met betrekking tot het onderwerp dat wordt bestudeerd. Dit artikel wordt gepresenteerd om de verschillen tussen enquête en vragenlijst te kennen.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingEnquêteVragenlijst
BetekenisEnquête verwijst naar het verzamelen, opnemen en analyseren van informatie over een bepaald onderwerp, een gebied of een groep mensen.Vragenlijst impliceert een formulier met een lijst met kant-en-klare vragen, afgeleverd aan mensen voor het verkrijgen van statistische informatie.
Wat is het?Proces voor het verzamelen en analyseren van gegevensInstrument voor gegevensverzameling
TijdTijdrovend procesSnel proces
GebruikHet wordt uitgevoerd op de doelgroep.Het wordt verspreid of bezorgd aan de respondenten.
vragenOpen / close endedGesloten einde
antwoordenSubjectief of doelstellingDoelstelling

Definitie van onderzoek

Met de term enquête bedoelen we een onderzoeksproces, gebruikt voor ordelijke verzameling en analyse van informatie, van een groep mensen om meningen, gedachten, ervaringen, enz. Te meten. Het is niet beperkt tot het verzamelen van informatie met behulp van vragen, maar het omvat ook observaties, meting, evaluatie van gegevens en oordeel van de onderzoeker.

Een enquête kan verschillende vormen hebben, zoals een enquête onder de gehele populatie. Dit staat ook wel bekend als de telling, maar het kan ook worden uitgevoerd op een representatieve steekproef van een groep met als doel conclusies te trekken over een grotere populatie. Een steekproefenquête is een veel gebruikte methode vanwege de kosteneffectiviteit, snelheid en praktische aanpak. Er zijn veel manieren om enquêtes uit te voeren:

 • Face-to-face onderzoek (interview)
 • Vragenlijst
 • Telefonische enquête
 • Post of mail enquête
 • Op internet gebaseerde enquête
  • Email enquête
  • Web-gebaseerde enquête

Definitie van vragenlijst

De term vragenlijst verwijst naar een formulier dat een reeks vragen over de enquête bevat, zo ontworpen, met het oog op het extraheren van bepaalde informatie van de respondent. Het instrument bevat vragen, instructies en spaties voor antwoorden. De vragen die gesteld moeten worden, zijn zo ingelijst om duidelijke informatie van de respondenten te verkrijgen.

Een vragenlijst heeft een geschreven en gedrukt formaat, afgeleverd of verspreid aan mensen om antwoorden te geven op feiten of meningen. De expert gebruikt deze antwoorden voor statistische analyse. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het verzamelen van feitelijke informatie, met de intentie om mensen en hun omstandigheden te splitsen.

Belangrijkste verschillen tussen enquête en vragenlijst

Het verschil tussen vragenlijst en vragenlijst kan duidelijk worden weergegeven op de volgende gronden:

 1. De term enquête betekent het verzamelen, opnemen en analyseren van informatie over een bepaald onderwerp, een gebied of een volksgroep. Vragenlijst impliceert een formulier met een reeks kant-en-klare vragen, afgeleverd bij mensen om statistische informatie te verkrijgen.
 2. Het onderzoek is een proces van het verzamelen en analyseren van gegevens van de bevolking. Integendeel, de vragenlijst is een instrument dat wordt gebruikt bij het verzamelen van gegevens.
 3. Het onderzoek is een tijdrovend proces, terwijl de vragenlijst de minst tijdrovende methode voor gegevensverzameling is.
 4. Het onderzoek wordt uitgevoerd terwijl de vragenlijst wordt afgeleverd, verspreid of per e-mail aan de respondenten wordt verzonden.
 5. In een enquête kunnen de vragen die in de enquête worden gesteld een open of gesloten einde hebben, wat afhangt van het onderwerp waarvoor de enquête wordt uitgevoerd. Aan de andere kant kan in de vragenlijst alleen vragen met een gesloten einde worden opgenomen.
 6. Het antwoord dat door de respondenten tijdens het onderzoek werd gegeven, kan afhankelijk van de vraag subjectief of objectief zijn. De respondenten daarentegen geven objectieve antwoorden op de vragenlijst.

Conclusie

'Survey' is een overkoepelende term die een vragenlijst, interview, observatiemethode als een hulpmiddel voor het verzamelen van informatie bevat. Hoewel de vragenlijst de beste, snelste en goedkope manier is om een ​​enquête in te vullen. Enquêtes worden meestal uitgevoerd voor onderzoek of studies, terwijl de vragenlijst alleen wordt gebruikt om informatie te verzamelen, zoals een sollicitatie of een formulier voor een patiëntengeschiedenis, enz.

Top