Aanbevolen, 2023

Editor'S Choice

Verschil tussen Syllabus en Curriculum

Als het gaat om onderwijs, zijn de twee concepten die in onze geest opduiken en die vaak verkeerd worden geïnterpreteerd syllabus en leerplan. Syllabus impliceert zowel de onderwerpen als de onderwerpen die in de studie worden behandeld. Aan de andere kant impliceert het curriculum de hoofdstukken en academische inhoud die op school of op school worden onderwezen. Het verwijst naar de kennis, vaardigheden en competenties die studenten tijdens hun studie moeten leren.

Het fundamentele verschil tussen de syllabus en het leerplan is dat de eerste gericht is op een bepaald onderwerp. In tegenstelling tot de laatste, die gerelateerd is aan de algemene ontwikkeling van een student. Evenzo zijn er andere verschillen tussen deze twee, die worden besproken in het artikel dat hieronder wordt gegeven, lees deze.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingSyllabusleerplan
BetekenisSyllabus is het document dat alle delen van de concepten bevat die in een onderwerp worden behandeld.Curriculum is de algemene inhoud, onderwezen in een onderwijssysteem of een cursus.
OorsprongSyllabus is een Griekse term.Curriculum is een Latijnse term.
Instellen voorEen vakEen cursus
NatuurBeschrijvendvoorschrijvend
strekkingsmalBreed
Uiteengezet doorExamencommissieOverheid of het bestuur van school, universiteit of instituut.
TermijnVoor een vaste periode, normaal een jaar.Totdat de cursus duurt.
UniformiteitVarieert van leraar tot leraar.Hetzelfde voor alle leraren.

Definitie van Syllabus

De syllabus wordt gedefinieerd als de documenten die bestaan ​​uit onderwerpen of delen die in een bepaald onderwerp worden behandeld. Het wordt bepaald door de examencommissie en gemaakt door de professoren. De professoren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de cursus. Het wordt door de docenten ter beschikking van de studenten gesteld, hetzij in gedrukte vorm, hetzij in elektronische vorm om hun aandacht op het onderwerp te vestigen en hun studie serieus te nemen.

Een syllabus wordt beschouwd als een leidraad voor zowel de leiding als de studenten. Het helpt de studenten om het onderwerp in detail te kennen, waarom het deel uitmaakt van hun studie, wat de verwachtingen zijn van studenten, gevolgen van falen, etc. Het bevat algemene regels, beleid, instructies, behandelde onderwerpen, opdrachten, projecten, testdatums, enzovoort.

Definitie van Curriculum

Het curriculum is gedefinieerd als de richtlijn voor de hoofdstukken en academische inhoud die wordt bestreken door een onderwijssysteem terwijl een bepaalde cursus of programma wordt gevolgd.

In theoretische zin verwijst het curriculum naar wat de school of het college biedt. In de praktijk heeft het echter een breder toepassingsgebied dat betrekking heeft op de kennis, houding, gedrag, manier, prestaties en vaardigheden die bij een student worden bijgebracht of ingeprent. Het bevat de lesmethoden, lessen, opdrachten, fysieke en mentale oefeningen, activiteiten, projecten, studiemateriaal, tutorials, presentaties, beoordelingen, testseries, leerdoelen, enzovoort.

Het curriculum is goed gepland, begeleid en ontworpen door de overheid of de onderwijsinstelling. Het is gericht op zowel fysieke als mentale ontwikkeling van een student. Het is de algemene leerervaring die een student doormaakt tijdens de specifieke opleiding.

Sleutelverschillen tussen Syllabus en Curriculum

De basisverschillen tussen de syllabus en het studieprogramma worden uitgelegd in het onderstaande punt:

  1. De syllabus wordt beschreven als de samenvatting van de behandelde onderwerpen of eenheden die in het betreffende vak moeten worden onderwezen. Curriculum verwijst naar de algehele inhoud, onderwezen in een onderwijssysteem of een cursus.
  2. Syllabus varieert van leraar tot leraar, terwijl het curriculum hetzelfde is voor alle leraren.
  3. De term syllabus is van Griekse oorsprong, terwijl de term curriculum van Latijnse origine is.
  4. Het curriculum heeft een breder toepassingsgebied dan de syllabus.
  5. De syllabus wordt door de docenten aan de studenten gegeven, zodat ze interesse kunnen hebben in het onderwerp. Aan de andere kant wordt het curriculum normaal gesproken niet beschikbaar gesteld aan de studenten, tenzij er specifiek om wordt gevraagd.
  6. Syllabus is beschrijvend van aard, maar het curriculum is prescriptief.
  7. Syllabus is ingesteld voor een bepaald onderwerp. In tegenstelling tot het curriculum, dat betrekking heeft op een bepaalde opleiding of een programma.
  8. Syllabus wordt voorbereid door docenten. Omgekeerd, wordt een curriculum beslist door de overheid of de school of het universiteitsbestuur.
  9. De duur van een syllabus is slechts een jaar, maar het curriculum duurt tot de cursus is voltooid.

Conclusie

Curriculum en Syllabus zijn de onderwijsvoorwaarden die door de leerkrachten aan de studenten worden gegeven. Het betekent de kennis, vaardigheden of kwalificaties die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven. Een onderwerpsyllabus is een onderdeel van het curriculum. De twee termen verschillen in die zin dat het curriculum een ​​combinatie is van een aantal factoren die helpen bij het plannen van een educatief programma, terwijl een syllabus het deel omvat van welke onderwerpen in een bepaald onderwerp moeten worden onderwezen.

Top