Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Verschil tussen Maslow en Herzberg's Theories of Motivation

Motivatie impliceert het proces van het aanmoedigen van mensen om te handelen om de gewenste doelen te bereiken. Het is iets dat een individu stimuleert om door te gaan met de handeling die al is geïnitieerd. In deze context benadrukte Abraham Maslow, een gerenommeerd psycholoog, de elementen van de motivatietheorie, in een klassiek papier uitgebracht in 1943. Zijn theorie is gebaseerd op menselijke behoeften en de vervulling ervan.

Aan de andere kant is Frederick Herzberg een Amerikaanse psycholoog, die het concept van taakverrijking en tweefactortheorie over motivatie uitwerkte op basis van beloningen en incentives. Hij probeerde meer licht te werpen op het concept van arbeidsmotivatie.

Bekijk dit artikel om de verschillen te kennen tussen de theorie van Maslow en Herzberg over motivatie.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingMaslow's Need HiërarchietheorieHerzberg's tweefactortheorie
BetekenisDe Theorie van Maslow is een algemene theorie over motivatie waarin gesteld wordt dat de drang om te voldoen aan de behoeften de belangrijkste motivatiefactor is.De theorie van Herzberg over motivatie zegt dat er op de werkplek verschillende factoren zijn die zorgen voor jobtevredenheid of ontevredenheid.
NatuurBeschrijvendvoorschrijvend
Vertrouwt opNeeds en hun tevredenheidBeloning en erkenning
Volgorde van behoeftenhiërarchischeGeen reeks
KernbegripOnbevredigde behoeften stimuleren individuen.Dankbare behoeften reguleren gedrag en prestaties.
DivisieGroei en tekortbehoefte.Hygiëne en motivator factoren.
motivatorOntevreden behoeftenAlleen hogere behoeften

Definitie van de theorie van Maslow

Abraham Maslow is een Amerikaanse psycholoog, die de populaire 'Need hierarchy theory' over motivatie introduceerde. De theorie benadrukt de drang om te voldoen aan de behoeften van mensen die in de organisatie werken.

De theorie is onderverdeeld in twee categorieën, te weten groeibehoeften en tekortbehoeften, die verder worden onderverdeeld in vijf behoeften, binnen elk individu, weergegeven in de vorm van een piramide. De theorie is gebaseerd op het uitgangspunt dat menselijke behoeften in de juiste volgorde zijn, waarbij psychologische behoefte onderaan is en behoeften op het gebied van zelfactualisatie op het hoogste niveau liggen. Andere behoeften, dwz veiligheidsbehoeften, sociale behoeften en behoeften van waardering, staan ​​in het midden.

Het leidt daaruit af dat behoeften op een hoger niveau niet kunnen evolueren totdat de behoeften op het lagere niveau niet zijn vervuld. Omdat de behoeften van de mens onbeperkt zijn, komt wanneer een behoefte bevredigd wordt, een andere behoefte in de plaats daarvan. Bovendien is een onbevredigde behoefte de motivator die het gedrag van het individu regelt.

Definitie van de theorie van Herzberg

Frederick Herzberg is een gedragswetenschapper, die in 1959 een theorie ontwikkelde die de tweefactortheorie wordt genoemd over motivatie of motivatie-hygiënetheorie.

Herzberg en zijn medewerkers voerden interviews uit van 200 personen, inclusief ingenieurs en accountants. In dat onderzoek werden ze gevraagd naar de componenten van de baan waardoor ze gelukkig of ongelukkig werden, en hun antwoorden maakten duidelijk dat het de werkomgeving was die ongeluk of ontevredenheid veroorzaakte.

De theorie van Herzberg

Volgens de theorie zijn hygiënefactoren van essentieel belang om een ​​redelijke mate van tevredenheid onder medewerkers te houden. Dergelijke factoren resulteren niet echt in bevrediging, maar hun afwezigheid veroorzaakt ontevredenheid, dat is waarom ze bekend staan ​​als ontevreden werknemers. Ten tweede zijn motivationele factoren inherent aan het werk en dus zal de toename van deze factoren leiden tot een stijging van het tevredenheidsniveau, terwijl de daling niet leidt tot ontevredenheid bij de werknemers.

Belangrijkste verschil tussen Maslow en de Theory of Motivation van Herzberg

De belangrijkste verschilpunten tussen Maslow en de motivatietheorie van Herzberg kunnen worden samengevat als onder:

  1. De Theorie van Maslow is een algemene motivatietheorie die zegt dat de drang om te voldoen aan de behoeften de belangrijkste variabele in motivatie is. Herzberg's Theorie over motivatie laat daarentegen zien dat er op de werkplek enkele variabelen bestaan ​​die leiden tot werkplezier of ontevredenheid.
  2. De theorie van Maslow is beschrijvend, terwijl de door Herzberg voorgestelde theorie eenvoudig en prescriptief is.
  3. De basis van de theorie van Maslow is menselijke behoeften en hun tevredenheid. Aan de andere kant is de Herzberg-theorie afhankelijk van beloning en erkenning.
  4. In de theorie van Maslow is er een juiste opeenvolging van behoeften van lager naar hoger. Omgekeerd bestaat er geen dergelijke volgorde in het geval van de theorie van Herzberg.
  5. Maslow's theorie stelt dat onbevredigde behoeften van een individu handelen als de stimulator. Tegenover, de theorie van Herberg onthult dat bevredigde behoeften het gedrag en de prestaties van een individu bepalen.
  6. De behoeften van een individu zijn onderverdeeld in twee categorieën, dwz behoeften aan overleving / tekort en groeibehoeften per Maslow. Integendeel, in het model van Herzberg worden de behoeften van een persoon ingedeeld in factoren voor Hygiëne en motivatie.
  7. In de theorie van Maslow dient elke ontevreden noodzaak van een persoon als de motivator. Anders dan in het geval van Herzberg, worden alleen hogere behoeften als de motivator geteld.

Conclusie

De twee modellen die door de twee experts zijn ontwikkeld, hebben tot doel het motiverende proces te vereenvoudigen, waaruit bleek dat motivatie een belangrijke factor is om het prestatieniveau van werknemers te verbeteren. De theorie van Herzberg is een aanvulling op de theorie van Maslow. Deze zijn niet tegenstrijdig maar complementair aan elkaar.

Top