Aanbevolen, 2024

Editor'S Choice

Verschil tussen moraal en ethiek

We komen morele en ethische kwesties in ons dagelijks leven tegen. Misschien definiëren deze twee een persoonlijkheid, houding en gedrag van een persoon. Het woord Moraal is afgeleid van een Grieks woord "Mos" wat gewoonte betekent. Aan de andere kant, als we het hebben over ethiek, is het ook afgeleid van een Grieks woord "Ethikos" wat karakter betekent. Simpel gezegd, moraal is de gewoonte die door een groep individuen wordt vastgesteld, terwijl ethiek het karakter van een individu definieert.

Terwijl de moraal zich bezighoudt met principes van goed en kwaad, is ethiek gerelateerd aan goed en fout gedrag van een individu in een bepaalde situatie. Velen gebruiken de twee termen als synoniemen, maar er zijn kleine en subtiele verschillen tussen moraal en ethiek, die in het onderstaande artikel worden beschreven.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingMoraalEthiek
BetekenisMoraal zijn de overtuigingen van het individu of de groep over wat juist of verkeerd is.Ethiek is de leidraad die het individu of de groep helpt om te beslissen wat goed of slecht is.
Wat is het?Algemene principes vastgesteld per groepReactie op een specifieke situatie
Root woordMos wat gewoonte betekentEthikos wat karakter betekent
Geregeerd doorSociale en culturele normenIndividuele of wettelijke en professionele normen
Handelt metPrincipes van goed en kwaadGoed en fout gedrag
Toepasbaarheid in het bedrijfslevenNeeJa
ConsistentieMoraal kan verschillen van maatschappij tot samenleving en van cultuur tot cultuur.Ethiek is over het algemeen eenvormig.
UitdrukkingMoraal komt tot uitdrukking in de vorm van algemene regels en uitspraken.Ethiek is abstract.
Vrijheid om na te denken en te kiezenNeeJa

Definitie van moraal

Moraal zijn de sociale, culturele en religieuze overtuigingen of waarden van een individu of groep die ons vertellen wat goed of fout is. Het zijn de regels en normen die zijn opgesteld door de samenleving of cultuur die door ons moet worden gevolgd, terwijl we beslissen wat juist is. Sommige morele principes zijn:

 • Niet vals spelen
 • Wees loyaal
 • Wees geduldig
 • Vertel altijd de waarheid
 • Wees genereus

Moraal verwijst naar de overtuigingen die niet objectief juist zijn, maar wat goed wordt geacht voor elke situatie, dus kan worden gezegd dat wat moreel correct is, niet objectief correct is.

Definitie van ethiek

Ethiek is een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de gedragsbeginselen van een individu of een groep. Het werkt als een leidend beginsel om te beslissen wat goed of slecht is. Het zijn de normen die het leven van een persoon bepalen. Ethiek is ook bekend als morele filosofie. Sommige ethische principes zijn:

 • waarachtigheid
 • Eerlijkheid
 • Loyaliteit
 • eerbied
 • Eerlijkheid
 • Integriteit

Belangrijkste verschillen tussen moraal en ethiek

De belangrijkste verschillen tussen moraal en ethiek zijn:

 1. Moraal gaat over wat 'goed of fout' is. Ethiek gaat over wat 'goed of slecht' is.
 2. Moraal zijn algemene richtlijnen omkaderd door de maatschappij Eg. We zouden de waarheid moeten spreken. Omgekeerd is ethiek een antwoord op een bepaalde situatie . Is het bijvoorbeeld ethisch om de waarheid in een bepaalde situatie te vermelden?
 3. De term moraal is afgeleid van een Grieks woord 'mos' dat verwijst naar gewoonte en de gebruiken worden bepaald door een groep individuen of een autoriteit. Aan de andere kant is de ethiek afkomstig van het Griekse woord 'ethikos', wat verwijst naar karakter en karakter is een attribuut.
 4. Moraal wordt gedicteerd door de maatschappij, cultuur of religie, terwijl de ethiek wordt gekozen door de persoon zelf die zijn leven beheerst.
 5. Moraal houdt zich bezig met principes van goed en kwaad. Integendeel, ethiek legt de nadruk op goed en fout gedrag.
 6. Omdat de moraal wordt ingekaderd en ontworpen door de groep, is er geen mogelijkheid om na te denken en te kiezen; het individu kan accepteren of weigeren. Omgekeerd zijn de mensen vrij om te denken en de principes van zijn leven in de ethiek te kiezen.
 7. Moraal kan variëren van maatschappij tot samenleving en van cultuur tot cultuur. In tegenstelling tot ethiek, die hetzelfde blijft, ongeacht elke cultuur, religie of samenleving.
 8. Moraal heeft geen enkele toepasbaarheid op zaken, terwijl ethiek breed toepasbaar is in het bedrijf dat bekend staat als bedrijfsethiek.
 9. Moraal wordt uitgedrukt in de vorm van uitspraken, maar Ethiek komt niet tot uiting in de vorm van uitspraken.

Voorbeelden

 • Als de zoon van een grote politicus een misdaad heeft gepleegd en hij zijn bevoegdheden gebruikt om zijn zoon te bevrijden van juridische consequenties. Dan is deze daad immoreel omdat de politicus een schuldige probeert te redden.
 • Een zeer goede vriend of familielid van een interviewer komt voor een interview en zonder hem een ​​vraag te stellen, selecteert hij hem. Deze handeling is onethisch omdat het selectieproces transparant en onbevooroordeeld moet zijn.
 • Een kruidenier verkoopt vervalste producten aan zijn klanten om meer winst te maken. Deze handeling is niet moreel noch ethisch omdat hij zijn klanten en beroep op hetzelfde moment bedriegt.

Conclusie

Ieder individu heeft een aantal principes die hem zijn leven lang helpen om te gaan met eventuele ongunstige omstandigheden; ze staan ​​bekend als ethiek. Aan de andere kant zijn moraal niet de harde en snelle regels of zeer rigide, maar het zijn de regels die een meerderheid van mensen als juist beschouwt. Dat is de reden waarom de mensen ze breed accepteren. Dit alles om Morals te onderscheiden van ethiek.

Top