Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Verschil tussen open en gesloten beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen kunnen worden omschreven als een collectieve beleggingsweg. Investeren in een beleggingsfonds is als een mede-eigenaar worden van de beleggingsportefeuille. Op basis van de structuur wordt een beleggingsfonds geclassificeerd als open en closed-end. Open-end fondsen, zoals de naam al doet vermoeden, zijn het type beleggingsfondsen, waarbij de belegger op elk moment kan in- en uitstappen. Aan de andere kant zijn closed-end fondsen die welke de belegger kan kopen tijdens de IPO of van de beurs nadat ze zijn genoteerd.

In de regeling met een open einde is het kapitaalfonds onbeperkt en is de aflossingsperiode niet gedefinieerd. Omgekeerd is in het closed-end schema het leven beperkt, bij het vervallen van het fonds. Lees dit artikelfragment, waarin we alle belangrijke verschillen tussen beleggingsfondsen met een open einde en die met een gesloten einde hebben uiteengezet.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingOpen-ended fondsenClosed-ended fondsen
BetekenisOpen-ended fondsen kunnen worden begrepen als de regelingen die continu nieuwe eenheden bieden aan de beleggers.Closed-ended fondsen zijn de beleggingsfondsen, die nieuwe eenheden slechts voor een beperkte periode aan beleggers aanbieden.
AbonnementDeze fondsen zijn het hele jaar door beschikbaar voor inschrijving.Deze fondsen zijn alleen gedurende bepaalde dagen beschikbaar voor inschrijving.
rijpheidEr is geen vaste volwassenheid.Vaste looptijd, dwz 3 tot 5 jaar.
Liquidity providerFondsen zelfBeurs
Corpusveranderlijkvast
ListingGeen notering op de beurs, transacties worden rechtstreeks via het fonds uitgevoerd.Vermeld op een erkende beurs voor verhandeling.
transactiesUitgevoerd aan het einde van de dag.Uitgevoerd in realtime.
Bepaling van de prijsDe prijs kan worden bepaald door de NAV van de uitstaande aandelen te delen.Prijs wordt bepaald door vraag en aanbod.
VerkoopprijsNetto-inventariswaarde (NAV) plus belasting, indien aanwezig.Premie of korting op intrinsieke waarde (NAV).

Definitie van fondsen met een open einde

Een open-ended beleggingsfonds is er een die wel een beperking heeft op het aantal aandelen dat door het fonds wordt uitgegeven. Het is continu beschikbaar voor inschrijving en terugkoop. Het is eeuwigdurend van aard, in die zin dat het fonds, zodra het is geïntroduceerd, blijft bestaan, zonder de looptijd.

In het open-ended beleggingsfonds kunnen de aandelen op elk moment tijdens de looptijd worden gekocht of afgelost, waardoor het aantal aandelen op regelmatige basis stijgt en daalt. De transactie vindt plaats tegen de NIW, de intrinsieke waarde, die periodiek wordt berekend. De liquidatiewaarde fluctueert, vanwege de prestaties van onderliggende effecten.

De meeste beleggingsfondsen hebben een open einde, wat beleggers een betere beleggingsweg biedt, waarbij aandelen op elk moment kunnen worden gekocht en ingewisseld. De beleggers kunnen de aandelen rechtstreeks van de fondsen kopen, in plaats van ze van de beurs te kopen.

Definitie van closed-end fondsen

Het closed-end beleggingsfonds is een gepoold beleggingsinstrument met een vaste looptijd (3 tot 5 jaar) die op een erkende beurs worden genoteerd. In dit type fonds kan de belegger zijn geld direct in de regeling beleggen, tijdens de beursintroductie, waarna de eenheden van het plan kunnen worden verhandeld op de secundaire markt, waar ze worden genoteerd.

De prijs van het onderliggende financiële actief wordt bepaald door de vraag- en aanbodkrachten, de verwachting van participanten enzovoort die op de aandelenmarkt bestaat. Over het algemeen verschilt de prijs per aandeel van de intrinsieke waarde van de investering (wekelijks berekend), die wordt aangeduid als premie of korting op NAV.

Op het moment van aflossing wordt de totale investering in de regeling geliquideerd en wordt het gerealiseerde bedrag verdeeld onder de inschrijvers, in overeenstemming met hun bijdrage.

Belangrijkste verschillen tussen fondsen met een open einde en met een closed-end karakter

Het verschil tussen fondsen met een open einde en met een closed-end-krediet kan op de volgende gronden duidelijk worden vastgesteld:

  1. Open-end fondsen verwijzen naar het beleggingsfonds, waarin de belegger op elk moment aandelen mag kopen, zelfs na de sluiting van de NFO, dwz een nieuw fondsaanbod. In tegenstelling, de aandelen van closed-end fondsen kunnen alleen worden gekocht tijdens de New Fund Offer, dat wil zeggen nadat de NFO voorbij is, de belegger niet mag beleggen.
  2. De inschrijving op het open-ended beleggingsfonds blijft op regelmatige basis open, dat wil zeggen dat het fondsen van het publiek accepteert door zijn eenheden aan te bieden. Omgekeerd is de inschrijving op closed-end-regelingen slechts voor een korte periode, dwz van slechts één tot drie maanden.
  3. In het open-ended beleggingsfonds is er geen vaste looptijd, terwijl er sprake is van een bepaalde looptijd, in het geval van closed-end fondsen.
  4. De liquiditeit wordt verstrekt door het fonds zelf, in de regeling met een open einde. Daar staat tegenover dat in de closed-end regeling de aandelenmarkt liquiditeit verschaft.
  5. In een open-ended fonds is het corpus variabel vanwege voortdurende inkoop en aflossing. Aan de andere kant wordt het corpus verholpen omdat er geen nieuwe eenheden te koop worden aangeboden, buiten de gespecificeerde limiet.
  6. De aandelen van het open-ended beleggingsfonds staan ​​niet op een beurs genoteerd, maar de transacties worden rechtstreeks via het fonds uitgevoerd. De aandelen van het beleggingsfonds met gesloten einde zijn daarentegen genoteerd op de secundaire markt.
  7. In de open-einde regeling worden de transacties dagelijks uitgevoerd, terwijl in het closed-end schema de transacties op real-time basis worden uitgevoerd.
  8. In het open-end fonds worden de prijzen bepaald door de NAV te delen door uitstaande aandelen. Anders dan bij de closed-end fondsprijs wordt per aandeel vastgesteld door vraag en aanbod.
  9. De verkoopprijs van de onderliggende waarde in het open-end fonds is de Nettovermogenswaarde (NAV) plus eventuele belasting. In tegendeel, in het closed-end-fonds, de verkoopprijs van de onderliggende activapremie of korting op intrinsieke waarde (NAV).

Conclusie

Een van de grootste nadelen van de closed ended fondsen is dat het de beleggers niet toestaat om het in het fonds geïnvesteerde bedrag in te trekken wanneer zij dit wensen. Daarentegen bieden de open-endfondsen de beleggers flexibiliteit in dit opzicht, omdat zij contant geld kunnen opnemen in het kader van de retrocessieovereenkomst.

Top