Aanbevolen, 2024

Editor'S Choice

Verschil tussen aandeelbewijs en aandelenbesluit

Een aandeelbewijs is een schriftelijk document opgesteld door het bedrijf onder het gewone zegel en verzonden aan de leden, met daarin het aantal aandelen dat hij bezit en het bedrag dat daarop wordt gestort. Het document werkt als een bewijs voor het bezit van aandelen van de aandeelhouder. Het is niet precies hetzelfde als een warrant van een aandeel.

Technisch gezien, deel warrant, is een instrument, wat betekent dat de houder van het instrument recht heeft op de aandelen die erin worden vermeld. Het is een dragend document, dat kan worden overgedragen door loutere levering.

Velen denken dat deze twee documenten één en hetzelfde zijn, wat niet waar is, er is een kleine scheidslijn tussen het aandeelcertificaat en het aandeelbevel dat we in dit artikel hebben besproken.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingAandeelbewijsDeel Warrant
BetekenisEen juridisch document dat het bezit van de aandeelhouder op het opgegeven aantal aandelen aangeeft, wordt het aandeelcertificaat genoemd.Een document dat aangeeft dat de houder van het aandelenmandaat recht heeft op het aangegeven aantal aandelen, is een warrant van een aandeel.
VerplichtJaNee
Uitgegeven doorAlle bedrijven zijn gelimiteerd door aandelen, ongeacht publiek of privaat.Alleen naamloze vennootschappen hebben het recht een warrant uit te geven.
Overeen te komen instrumentNeeJa
OverdrachtDe overdracht van het aandeelbewijs kan worden gedaan door een geldige overdrachtsakte uit te voeren.De overdracht van het aandelenmandaat kan worden gedaan door middel van handuitlevering.
Origineel probleemJaNee
Betaald bedragUitgegeven tegen volledig of gedeeltelijk volgestort aandeel.Uitgegeven alleen tegen volledig volgestorte aandelen
Goedkeuring van het Rijk voor uitgifteHelemaal niet vereistVoorafgaande goedkeuring van het Rijk is vereist voor het uitgeven van een Aandelenwarrant.
Time Horizon voor uitgaveBinnen 3 maanden na toewijzing van aandelen.Geen tijdslimiet voorgeschreven.
Bepaling in de statutenNiet verplichtVerplicht

Definitie van aandeelcertificaat

Een aandeelbewijs is een schriftelijk instrument, dat wil zeggen een wettig bewijs van het bezit van het aantal daarin vermelde aandelen. Elke vennootschap, beperkt door aandelen, ongeacht of deze publiek of privaat is, moet het aandeelbewijs aan haar aandeelhouders uitgeven, behalve in het geval waarin de aandelen in het dematerialisatiesysteem worden gehouden. Het aandeelcertificaat bevat de volgende gegevens, ze zijn:

 • Bedrijfsnaam
 • Uitgavedatum
 • Details van het lid
 • Aandelen aangehouden
 • Nominale waarde
 • Betaalde waarde
 • Zeker aantal.

Het aandeelbewijs wordt door de onderneming uitgegeven binnen 3 maanden na toewijzing van aandelen aan de aanvragers, die wordt uitgegeven onder het gewone zegel van het bedrijf. Normaal gesproken wordt de houder van het aandeelbewijs beschouwd als het lid van het bedrijf.

Definitie van aandeelwarrant

Een warrant van een aandeel is een verhandelbaar instrument dat door de naamloze vennootschap alleen wordt uitgegeven tegen volledig volgestorte aandelen. Het wordt ook genoemd als een document van eigendom omdat de houder van het aandeelhouderschap recht heeft op het aantal daarin vermelde aandelen. Er is geen dwang van de uitgifte van aandelenwarrants door het bedrijf. Hoewel als het beursgenoteerde bedrijf aandelenwarrants wil uitgeven, dan is voorafgaande goedkeuring van de centrale overheid (CG) vereist, samen met dat de uitgifte van een aandeelbewijs moet worden goedgekeurd in de statuten van het bedrijf.

De houder van het aandelenmandaat kan alleen een aandeelbewijs nemen als hij het aandelenmandaat afgeeft en de vereiste vergoeding betaalt voor de uitgifte van aandeelbewijs. Daarna zal het bedrijf de warrant annuleren en een nieuw aandeelcertificaat aan hem afgeven, evenals zal het bedrijf zijn naam als lid van het bedrijf invoeren in het ledenregister, waarna hij lid van het bedrijf zal worden.

Over het algemeen is de houder van het aandelenmandaat niet het lid van het bedrijf, maar als de statuten van het bedrijf het verstrekken, dan wordt de houder geacht lid te zijn van het bedrijf.

Belangrijkste verschillen tussen aandeelbewijs en aandelenbesluit

Hieronder volgen de belangrijkste verschillen tussen het certificaat voor delen en het aandeelaanbod:

 1. Een aandeelbewijs is het documentaire bewijs dat het bezit van de aandelen bewijst. Een warrant van een aandeel is het titeldocument waarin staat dat de houder van het instrument recht heeft op de aandelen.
 2. De uitgifte van aandeelbewijzen is verplicht voor elke vennootschap op aandelen, maar de uitgifte van een aandelenmandaat is niet verplicht voor elk bedrijf.
 3. Een aandeelbewijs wordt uitgegeven tegen de aandelen, ongeacht of de aandelen volledig zijn volgestort of gedeeltelijk zijn volgestort. Omgekeerd wordt het aandelenwarrant door de naamloze vennootschap alleen uitgegeven tegen volledig volgestorte aandelen.
 4. Aandeelcertificaat kan worden uitgegeven door zowel publieke als private bedrijven, terwijl het aandelenwarrant alleen wordt uitgegeven door de naamloze vennootschap.
 5. Aandeelcertificaat moet worden uitgegeven binnen 3 maanden na toewijzing van aandelen, maar er is geen tijdslimiet vastgelegd in de Companies Act voor de uitgifte van Share Warrant.
 6. Een aandeelbewijs is geen verhandelbaar instrument. In tegenstelling tot aandelen warrant, is een verhandelbaar instrument.
 7. Voor de uitgifte van een aandeelbewijs is voorafgaande toestemming van het Rijk een must. Aan de andere kant vereist een Share Certificate dit soort goedkeuring niet.
 8. Een aandeelbewijs kan oorspronkelijk worden uitgegeven, maar een aandelenmandaat kan oorspronkelijk niet worden uitgegeven.

Conclusie

Na een uitvoerige bespreking van deze twee, kan worden gezegd dat het aandeelcertificaat een belangrijker document is dan een aandelenmandaat, aangezien dit het eigendom van de leden op het aangegeven aantal aandelen in het bedrijf betekent, maar een aandelenbevel toont alleen de recht op de aandelen van het bedrijf.

Top