Aanbevolen, 2023

Editor'S Choice

Verschil tussen moet, moet en moet

Het cruciale verschil tussen moeten, moeten en moeten, is gebaseerd op de mate waarin zij benadrukken, in die zin dat de nadruk het meest nadrukkelijk op het trio moet liggen. Aan de andere kant, zou moeten is minder nadrukkelijk dan moet, maar meer dan zou moeten. Het is dus duidelijk dat de mate van nadruk het minst is wanneer we zouden moeten gebruiken in onze zin. Laten we daarom deze voorbeelden eens bekijken om te begrijpen wat de termen op een betere manier zouden moeten, moeten en moeten:

 • Je had beter moeten opletten.
 • Het uitje was geweldig; je had moeten komen.
 • Je moet je verontschuldigd hebben voor de fout.

In de allereerste zin hebben we het woord moet gebruikt om te praten over iets dat je zou moeten doen. In de volgende, gebruiken we 'should to' om over de aanbeveling te praten. Tenslotte gebruiken we in de laatste zin most om te praten over iets dat volgens de omstandigheden hard nodig is.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingmoetenMoetMoet
BetekenisMoet verwijzen naar iemands taken en verantwoordelijkheden. Het betekent ook het beste wat u in een zaak kunt doen.Noodzakelijk is vooral bedoeld als we het hebben over een morele verplichting of plicht.Must wordt gebruikt om uitdrukking te geven aan de 'noodzaak van het uur' of de noodzaak, die moet worden gedaan.
NatuurinformeleFormeelwettelijk
Mate van nadrukMinderRelatief hooghoogst
VoorbeeldenDenk je dat ik voor het interview moet gaan?We zouden onze treinkaartjes moeten boeken.U moet de stappen op de juiste manier volgen om de gewenste uitkomst te krijgen.
Je moet je vader bellen voordat die te laat is.Ze zou de feiten moeten vertellen.We moeten onze dromen najagen.
Het zou niet gedaan moeten worden.Ze zouden op dit moment niet naar mijn huis moeten komen.Je moet voor je spullen zorgen.

Definitie van Should

We gebruiken het woord 'zou moeten' om te praten over verplichtingen, plichten en ook wanneer iets goed is en het beste is om te doen in een bepaalde situatie, met name wanneer iemand iemands activiteit beoordeelt. Bekijk nu de onderstaande punten om hun gebruik te begrijpen:

 1. Te zoeken of te vertellen, de beste optie in de gegeven omstandigheden :
  • Wat moet ik nu doen?
  • Je zou schuldig moeten zijn aan je daden.
  • Ik had haar moeten bellen voordat ze naar haar huis ging.
 2. Wanneer de kans bestaat dat er iets gebeurt :
  • De bouwwerkzaamheden moeten morgenavond worden voltooid.
  • Hij zou in de salon moeten zijn.
 3. Om te vragen of redenen te geven :
  • Waarom zou ik de mensen uitleggen die me niet eens uit kunnen maken?
  • Waarom zou je alle privileges krijgen?
 4. Om advies te geven :
  • Je had naar een metropoort moeten gaan voor een betere belichting.
  • Ze moeten een taxi nemen om op tijd te bereiken.

Definitie van Ought to

'Ought to' is een modaal werkwoord dat verwijst naar iets dat moreel correct is in een bepaalde situatie, met name wanneer iemand op zoek is naar een suggestie of iets aanbeveelt. We gebruiken ook behoren wanneer taken of verantwoordelijkheden een persoon dwingen om een ​​handeling uit te voeren. Laten we de onderstaande punten bekijken om het gebruik ervan te begrijpen:

 1. Om aan te geven wanneer het essentieel en juist is om te doen, verwezen door het werkwoord dat erachter staat:
  • We hadden onze taken naar behoren moeten uitvoeren.
  • De studenten moeten op school punctueel zijn.
 2. Om een kans uit te drukken van iets dat kan gebeuren :
  • Het seminar zou het bewustzijn moeten vergroten.
  • De resultaten moeten morgenavond bekend worden gemaakt.
 3. Om dingen te bespreken die lang of ideaal zijn :
  • De regering zou betere verkeersregels moeten maken.
  • Mensen zouden elke dag acht glazen water moeten drinken.
 4. Om plicht of juistheid uit te drukken , in het geval van het beoordelen van iemands acties :
  • Ze zou verkeersregels moeten volgen.

Definitie van Must

Must is een hulpwerkwoord, dat in zinnen kan worden gebruikt om dwang of verplichting te tonen. We gebruiken must als we iets willen uitdrukken dat noodzakelijk of essentieel is, in een bepaalde situatie. Het benadrukt het belang of de behoefte van iets. Laten we begrijpen hoe we must in onze zinnen kunnen gebruiken:

 1. Om de noodzaak van iets aan te duiden, plaats te vinden:
  • De kandidaten moeten hun ID-bewijs meenemen.
  • Je moet een pauze nemen van het leven en reizen.
 2. Om een sterke mogelijkheid te laten zien , is waarschijnlijk waar :
  • Dit moet je laatste poging zijn voor het Civil Services-onderzoek.
  • Zij moet je schoonzus zijn.
 3. Om een verbod aan te geven:
  • Je moet niet in de bibliotheek praten.
  • Mensen mogen de voertuigen nergens langs de weg parkeren.
 4. Geef commentaar of recensies over iets om commentaar te geven :
  • Je moet hard werken om deze baan te krijgen.
 5. In uitroepen :
  • Je maakt een grapje!
 6. Om iets te benadrukken :
  • Ik moet zeggen, je hebt een geweldige job gedaan.

Belangrijkste verschillen tussen moeten, moeten en moeten

Het verschil tussen moeten, zou moeten en moet worden besproken in de punten gegeven als onder:

 1. We gebruiken moet wanneer we een verplichting of juistheid impliceren, meestal wanneer we wijzen op fouten of fouten van iemand of iets. Aan de andere kant, zou moeten worden gebruikt om de plicht of juistheid van iets in een bepaalde situatie te benadrukken. Ten slotte, wanneer we het woord 'moet' gebruiken, bedoelen we iets dat zo relevant of noodzakelijk is dat niet kan worden genegeerd of achtergelaten.
 2. Dient is de gebruikelijke term, terwijl zou moeten is meer formeel gebruikte term. In tegenstelling hiermee wordt het woord must voornamelijk gebruikt in juridische terminologie.
 3. Als het gaat om de mate van nadruk, is de most op het hoogste niveau. Daarna zou moeten worden beschouwd als krachtiger dan zou moeten.

Voorbeelden

moeten

 • Ik vind dat je een dokter moet raadplegen.
 • Ze had voor het Civil Services-examen moeten verschijnen.
 • Je zou een paraplu moeten dragen, het kan vandaag regenen.

Moet

 • Je moet de verkeersregels volgen.
 • We moeten het doel voltooien voordat de maand voorbij is.
 • De rechter moet een eerlijke beslissing nemen.

Moet

 • Men mag niet vals spelen tijdens examens.
 • Riya moet op school lunchen.
 • Je moet het station op tijd bereiken.

Hoe het verschil te onthouden

Aangezien alle drie de woorden een plicht, verplichting of iets dat moet worden gedaan in een bepaalde omstandigheid, moeten en moeten uiten, is het moeilijk om te begrijpen waar ze correct moeten worden gebruikt. De dingen echter het meest benadrukken, gevolgd door behoren en het zou moeten.

Top