Aanbevolen, 2020

Editor'S Choice

Verschil tussen lengte en hoogte

Denk aan een stevig object zoals een kubus, een kubus, een piramide enzovoort, die drie dimensies hebben, die lengte, breedte en hoogte hebben. Lengte verwijst naar de omvang van een object, dwz het geeft aan hoe lang een entiteit is. Aan de andere kant impliceert hoogte de hoogte van het object; dat vertelt hoe lang een entiteit is?

Er zijn veel studenten wiskunde, die twijfelen aan de lengte en hoogte van een object, wat hen betreft, deze twee dimensies zijn één en hetzelfde. Maar dit is niet het geval, ze delen alleen gemeenschappelijke kenmerken, er zijn subtiele verschillen tussen lengte en hoogte.

Ga door met het artikel om het concept van de twee dimensies te begrijpen.

Vergelijkingstabel

Basis voor vergelijkingLengteHoogte
BetekenisLengte wordt beschreven als de meting van een object van het ene punt naar het andere.De hoogte verwijst naar het meten van een persoon of een voorwerp van boven naar beneden.
bepaaltHoe lang is een object?Hoe hoog een object is?
AfstandHorizontaalVerticaal
DimensieMeest uitgebreide dimensie van het object.Dimensie die normaal zou zijn.

Definitie van lengte

De dimensie van een object, dat de langste is, wordt de lengte genoemd. Het is de horizontale mate, gemeten langs het X-vlak in een grafiek, en meet de afstand tussen twee uiteinden. De maateenheden van de lengte zijn de meter, centimeter, kilometer, inches, voet, mijl, etc.

Lengte verwijst naar de grootte van een entiteit, ongeacht de afmetingen. Het bepaalt de mate waarin iets lang of ver van het ene punt naar het andere is.

Definitie van hoogte

In de wiskunde wordt hoogte gedefinieerd als de afstandsmaat van onder naar boven, dwz van een standaardniveau tot een bepaald punt.

Hoogte wordt aangeduid als hoogte, wanneer we praten over de mate waarin een driedimensionaal object zoals bergen, bomen of gebouwen hoog of hoog is, vanaf de zeespiegel. Het meet de verticale afstand van het laagste naar het hoogste punt. De hoogte van een mens geeft aan hoe lang hij / zij is.

Belangrijkste verschillen tussen lengte en hoogte

De onderstaande punten zijn aanzienlijk, wat betreft het verschil tussen lengte en hoogte:

  1. Lengte is in feite de eind tot eind meting van het object. Integendeel, hoogte is de afstandsmeting van een voorwerp van basis tot bovenkant.
  2. Lengte bepaalt de mate waarin iets lang is, terwijl hoogte een indicator is van de mate waarin iemand of iets groot is.
  3. Terwijl de lengte langs de X-as wordt gemeten, is het in essentie de horizontale zijde van iets, de hoogte ligt in lijn met de Y-as, die de verticale zijde van iets weergeeft.
  4. Lengte is niets anders dan het langste facet van het object. Omgekeerd is hoogte de zijde van het object die omhoog zou staan, in de normale richting.

overeenkomsten

  • Zowel lengte als hoogte zijn lineaire typematen.
  • Ze worden gemeten in de eenheden van afstand.
  • Uitgedrukt in termen van voeten, inch, meters, yards, etc.

Conclusie

Daarom is het met de bovenstaande discussie duidelijk dat deze twee verschillende concepten van geometrie zijn, die vaak samen worden begrepen, maar dat maakt ze niet één. De positie van het object speelt een cruciale rol bij het bepalen, welke dimensie de hoogte is en welke de lengte is, omdat de metingen veranderen met de positiewijziging, in wezen wordt de hoogte van het object de lengte en de lengte verandert uit als de hoogte.

Top